AGENDA EN SPECIALS

 

 

 

 • Individuele zelfontmoeting en/of indien gewenst via e-IoTP / e-IZR begeleiding *

 

Vanwege de aard van psycho trauma, kan het juist fijn zijn om in één-op-één sesies aan de gang te kunnen gaan; Speciaal voor mensen die zich in een groepsomgeving overweldigd kunnen voelen. Het is een mooie optie om in veiligheid en vertrouwen te werken, vooral aan het begin van je reis.

Harder & Verder, hart voor Perspectief biedt individuele sessies aan. We werken met de resonantie methode uit de IoPT-theorie.

Een sessie duurt over het algemeen anderhalf á twee uur. Deze tijd reserveer ik voor jou. Je bent van harte welkom om contact met mij op te nemen om te bespreken welke aanpak het beste voor jou is.

Online via Videobellen (Zoom)

Harder & Verder biedt ook één-op-één sessies via Zoom aan. Dit kan fijn zijn voor mensen die in het buitenland wonen, de reis naar Zaltbommel te ver vinden of nu met de huidige sociale distantie maatregelen ivm de Covid situatie. 

Persoonlijk

Harder & Verder biedt de mogelijkheid tot persoonlijke één-op-één sessies in Zaltbommel of via video bellen vanuit huis.

Praktijkadres:

Het Groene Huis (rechtervleugel naast het Gemeentekantoor van Zaltbommel op de 2de verdieping),

Hogeweg 11,

5301 LB Zaltbommel.

tel. 0651 580 633

 

Neem contact met ons op voor een afspraak en/of meer informatie.   

 

IoPT voor partnerrelaties

Regelmatig krijgen wij vragen over de mogelijkheden voor relatie coaching. In iedere relatie kan er een moment komen dat je toe bent aan een update. Misschien omdat de sleet erop gekomen is, je bent in een sleur geraakt. Misschien omdat je relatie dreigt vast te lopen. De vraag of er nog toekomst in zit speelt door je hoofd. Waar je ooit ging voor elkaar, dreig je elkaar misschien nu kwijt te raken.

Wij bieden relatie coaching aan in drie sessies. Het traject ziet er als volgt uit:

 

Sessie 1: Onderzoeken waarnaar je in je relatie onbewust op zoek bent bij je partner. Andersom geldt hetzelfde.

Sessie 2: Zelfontmoeting met de resonantie methode uit IoPT voor de een terwijl de ander hierbij aanwezig is.

Sessie 3: Idem voor de andere partner en bespreking.

Indien gewenst kan dit begeleid worden door 2 procesbegeleiders

 

Duur per sessie: 2 uur

Kosten: De totaalkosten voor beide partners bedragen in totaal € 650,-

Nadere informatie of aanmelden: info@harderenverder.nl of 0651 580 63

 

Cyclus van drie zelfontmoetingen

Wanneer je de voorkeur geeft aan individuele begeleiding blijkt in de praktijk vaak dat één sessie niet voldoende is. In een eerste sessie kunnen zich thema’s aandienen die je verder wilt onderzoeken. Daarnaast hebben we de afgelopen tijd ervaren, zeker nu ook de live groepsactiviteiten moesten worden uitgesteld of over een langere periode diende te worden uitgestreken, er tussentijds veel behoefte was aan individuele processen. Ook geldt dit voor cliënten die het proces van bewustwording en heling graag wat wilden/willen versnellen. Door deze ervaring en dit inzicht biedt Harder & Verder en cyclus aan van 3 zelfontmoetingen binnen een tijdsbestek van maximaal twee maanden.

 

Kosten: De totaalkosten voor 3 zelfontmoetingen: € 490,-

Nadere informatie of aanmelden: info@harderenverder.nl of 0651 580 633

 

Open zaterdag Zelfontmoetingen met IoPT door Lamers & Harder, Zelfontmoetingen met IoPT

 

Wil je jezelf beter leren kennen? Je (on)bewuste verwondingen uit je allereerste levensfase en (vroege)kindertijd herkennen en helen? Gezonde relaties onderhouden en meer energie? Onderzoek via de kracht van menselijke resonantie de (onbewuste) patronen die je hebt ontwikkeld en kom zo een stapje dichter bij jezelf.
De dag is bedoeld voor mensen die óf zelf een intentie/ verlangen willen uitwerken met een zelfontmoeting op basis van de theorie van Prof. Dr. Franz Ruppert óf getuige en resonantiepersoon willen zijn.

Het individuele werk en het groepswerk met deze methode hebben naar onze ervaring beide een eigen kwaliteit en aanvullende werking. Ook getuige zijn van het proces van een ander of resoneren met een deel van een ander is een intieme en bijzondere gebeurtenis en onze persoonlijke ervaring is dat je van beiden ook altijd veel over jezelf leert.

Wij willen een veilige ruimte in een groep met mensen bieden om dit mogelijk te maken. De opzet is dat 4 mensen de gelegenheid hebben een eigen intentie uit te werken en wij als groep getuige zijn van deze processen.

Deze dag wordt georganiseerd door Valeria Lamers van Cor et Anima en Aart Harder van Harder & Verder, hart voor Perspectief. Wij zijn die dag beiden beschikbaar als procesbegeleider en resonant.

Graag tot dan.

 

Data: 

Zaterdag 24 februari 2024  - 10-14 uur

Zaterdag 6 april  2024 - 10-14 uur

Zaterdag 22  juni 2024 - 10-14 uur

Zaterdag 14 september 2024 - 10 -14 uur

Zaterdag 16 november 2024 - 10 – 14 uur

 

Investering in jezelf:

Vraaginbrenger die de intentie inbrengt € 135,- en deelnemers (resonantie persoon) € 20,- 

 

 • IoPT Verdiepend Traject - Zelfontmoetingen in een vaste groep door Lamers & Harder, Zelfontmoetingen met IoPT 

 

Wil je jezelf beter leren kennen? Je verwondingen uit je allereerste levensfase en (vroege)kindertijd herkennen en helen? Gezonde relaties onderhouden en meer energie? Onderzoeken via de kracht van menselijke resonantie de (onbewuste) patronen die je hebt ontwikkeld en zo met stappen dichter bij jezelf te komen. Wil je dat in een vertrouwde, veiligheid biedende vaste groep doen en zo regelmatig aan je eigen proces werken?

Dit traject is bedoeld voor mensen die zelf hun intenties willen uitwerken volgens met Zelfontmoetingen op basis van de theorie van Prof. Dr. Franz Ruppert (IoPT) en daarbij resonantiepersoon willen zijn in de processen van de andere deelnemers. Het regelmatig werken in een vaste, vertrouwde groep geeft een extra kwaliteit en aanvullende werking. Er is ruimte voor vragen en bij behoefte kan inzicht, reflectie en toelichting op de theorie onderdeel van het programma zijn.

In een groep met maximaal 8 mensen heb je de gelegenheid eigen intenties uit te werken en getuige te zijn van elkaars processen.

De groep zal acht keer bij elkaar komen en iedere deelnemer krijgt gegarandeerd drie keer de gelegenheid een eigen vraag/ intentie uit te werken. Doordat we in een vaste groep werken ben je ook getuige van elkaars opeenvolgende processen en krijg je inzicht in welke rol de opstellingen kunnen spelen in iemands ontwikkelingsproces. Ook voor je eigen ontwikkeling kan dat ondersteunend en van belang zijn.

Deze groep is geschikt voor zowel mensen die enige ervaring hebben met dit werk als ook voor nieuwkomers.

Het traject wordt verzorgd door Valeria Lamers en Aart Harder. Zij zijn beiden beschikbaar als procesbegeleider en als resonant.

 

Locatie:

Cor et Anima

Benoordenhoutseweg 21, 

2596 BA Den Haag

 

Groep 8:Vol

Data:

 • Vrijdag 24 november 2023 | 10.00 - 14 uur
 • Vrijdag 15 december 2023 | 10.00 - 14 uur
 • Vrijdag 12 januari 2024| 10.00 - 14 uur
 • Vrijdag 16 februari 2024 | 10.00 - 14 uur
 • Vrijdag 22 maart 2024 | 10.00 - 14 uur
 • Vrijdag 19 april 2024 | 10.00 - 17.30 uur (hele dag!)

 

 

Groep 9:vol

Data:

 • Woensdag 13 december 2023 | 13.00 - 17.30 uur
 • Woensdag 17 januari 2024 | 13.00 - 17.30 uur
 • Woensdag 21 februari 2024| 13.00 - 17.30 uur

 • Woensdag 20 maart 2024 | 13.00 - 17.30 uur
 • Woensdag 17 april 2024 | 13.00 - 17.30 uur
 • Woensdag 15 mei 2024 | 10.00 - 17.30 uur (hele dag)

 

 

Groep 10: VOL!

Data:

Woensdag 27 maart 2024 |  10.00 – 14.00 uur

Woensdag 24 april 2024  |  10.00  -  14.00 uur

Woensdag 12 juni 2024 |  10.00   –  14.00 uur

Woensdag 11 september 2024 | 1 0.00  –  14.00 uur

Woensdag16 oktober 2024 |  10.00  –  14.00 uur

Woensdag 13 november 2024 | 10.00 - 17.30 uur (hele dag!)

 

Groep 11: inschrijving open

Data:

Vrijdag 13 september 2024 | 10.00 - 14 uur

Vrijdag 18 oktober 2024 | 10.00 - 14 uur

Vrijdag 15 november 2024| 10.00 - 14 uur

Vrijdag 13 december 2024 | 10.00 - 14 uur

Vrijdag 17 januari 2025 | 10.00 - 14 uur

Vrijdag 14 februari 2025 | 10.00 - 17.30 uur (hele dag!)

Investering in jezelf: € 750,-

 

Groep 12: Inschrijving open

Data:

Woensdag 23 oktober 2024 |10 – 14 uur

Woensdag 20 november 2024 |10 -14 uur

Woensdag 15 januari 2025|10 – 14 uur

Woensdag 12 februari 2025|10 – 14 uur

Woensdag19 maart 2025 |10 – 14 uur

Woensdag16 april 2025 | 10.00 – 17.30 uur (hele dag!)

Investering in jezelf: € 750,-

 

Interesse? Inschrijven via info@lamersenharder.nl

 

 

 • Leertraject IoPT Procesbegeleider door Lamers & Harder, Zelfontmoetingen met IoPT

 

Voor de opleidingen en activiteiten van Lamers & Harder is licentie verleent door Prof. Dr. Franz Ruppert (IoPT Weiterbildung) en wordt door hem geadviseerd. Wij staan op zijn aanbevelingslijst. Lamers & Harder voldoet daarmee aan de normen en laatste inzichten die Franz Ruppert hanteert voor de begeleiding van Zelfontmoetingen met IoPT

 

Basismodule

Deze basismodule bestaat uit drie blokken van telkens twee dagen. De dagen bestaan afwisselend uit theorie, oefeningen en proceswerk met telkens reflectie erna. Wat is trauma? Wat is identiteit? Wat betekent traumabiografie? Wat is het driedelig traumamodel van Franz Ruppert, hoe herken je het in een proces… zijn allemaal vragen die aan bod komen.

Deze module staat op zichzelf en geeft een eerste overzicht over theorie en werkwijze van IoPT.

Tegelijkertijd is zij de opstart voor een reeks verdiepingsmodules die telkens dieper op de aangeraakte onderwerpen zullen ingaan. 

Voor wie?

Voor professionals en andere geïnteresseerden die kennis willen nemen van de theorie en de werkwijze van IoPT.

 

Vervolg modulen met als thema's:

 • Trauma van identiteit,
 • Trauma van Liefde,
 • Trauma van Seksualiteit,
 • van eigen daderschap (dader- en slachtoffer dynamieken),
 • Begeleidersvaardigeheden: Ik als IoPT Begeleider in 1 op 1 sessies en groepssessies.  

Deze Modulen kun je ook los van de basis module volgen, indien je al op andere wijze de basiskennis hebt opgedaan van IoPT of de IZR-methode.


Investering: Basis module 3 x 2 dagen: € 950,00 

Locatie:

Cor et Anima, 

Benoordenhoutseweg 21

 2596 BA Den Haag

 

Data Module 1: Basis

 • 29 april 2024 | 10.00 – 17.00 uur
 • 30 april 2024 | 10.00 – 17.00 uur
 • 1 mei 2024 | 10.00 – 17.00 uur

Investering:  € 795,-

 

Informatie en Aanmelden via info@lamersenharder.nl

 

 

 • Vervolgmodule Leertraject tot IoPT Procesbegeleider (3 dagen) 

Datum: maandag 29 april 2024 tot en met woensdag 1 mei 2024 van 10.00 uur tot 17.30 uur

Investering € 675,00

 

Thema: Ik ben wat ik mis, als trauma van liefde mijn leven bepaalt.

 

In 3 dagen onderzoeken we wat is hechting en liefde? Hechting gedurende zwangerschap, geboorte en daarna? Wat is veilige moeder-kind hechting? Wat is de rol van de vader en anderen? Wat komen we tegen in de praktijk tijdens zelfontmoetingen? Hoe kunnen we als procesbegeleider ondersteunen bij trauma van liefde en het stimuleren van een gezonde moeder en kind relatie? De module is vooral praktijkgericht, afgewisseld met theorie ondersteuning.  

Voor wie: Voor professionals en andere geïnteresseerden die bekend zijn met IoPT, daarmee al werken in hun praktijk en behoefte hebben aan verder verdieping en voor deelnemers die eerder onze basismodule gevolgd hebben. 

Informatie en Aanmelden via info@lamersenharder.nl 

 

 

Trauma in Organisaties  

Ondersteuning bij zakelijke en werk gerelateerde vragen met de resonantie methode uit IoPT

 

Opties: in 1 op 1 consultancy en/of in groepsverband. E.e.a. in overleg en op aanvraag  

 

Contact: info@harderenverder.nl of telefonisch +31 (0) 651 580 633

Investering Zakelijk op basis van maatwerk en offerte. Individueel: € 85,00 per uur

 

informatie: info@harderenverder.nl 

 

 

 • Specials (zelfontmoetingen met IoPT op basis van thema's)

Thema's:

 • Verlies en Rouw
 • Samenleven en relaties
 • Traumatiserende en getraumatiseerde samenleving (dader- en slachtofferdynamiek)
 • Burn-out en Bore-out
 • Voedings- en eetvragen
 • Adoptie
 • Gezondheid en symptomen
 • Werk en Loopbaan 
 • Individuele sessie. 

 

 • Lezingen en filmvertoningen

Lezingen met thema.

 • Ken Je Zelf

  • Waar kom je vandaan? 

  • Wie ben je tot nu geworden?

  • Waar wil je heen?

 • Inleiding over hechtingstrauma en Film In Utero

 • Psycho-educatie IoPT.

 • Verdriet in de ogen kijken, thema over het verlies van je kind en weer perspectief zien.

 • Papa's rouwen ook. Thema's: man, vader, verlies en rouw 

 

Lezing, film of informatieoverdracht ter voorbereiding en ondersteuning van onze werkwijze. Desgewenst geven we tijdens onze activiteiten psycho-educatie. Ook kan daarvoor een individuele afspraak worden gemaakt. Psycho-educatie kan om verschillende redenen wenselijk zijn. De methode waarmee wij werken baseert zich op erkende hechtings- en traumatheorieën. Extra uitleg daarover kan helpend zijn om tot een eigen onderzoeksvraag te komen. Als je het ook met je ‘hoofd’ kunt begrijpen, kan dat ondersteunend werken in je proces. Theoretische bedding verschaft mogelijk net dat stukje veiligheid en zekerheid om je je op het eigen,

maar nog ‘onbekende terrein’ te durven begeven.

Locatie: Het Groene Huis te Zaltbommel

Data: op afspraak en uitnodiging