Over Harder & Verder

Met Compassie Naar Je Kern.

Harder & Verder gaat uit van de ondeelbaarheid van lichaam en geest. Onze lichamelijke gezondheid is niet los te zien van onze psychische gezondheid, er is een voortdurende wisselwerking. Door omgevingsinvloeden en aanpassing aan ingrijpende ervaringen kunnen er automatische patronen ontstaan die hun sporen nalaten in lichaam, brein en geest en daarnaast onze identiteit beïnvloeden.

Van nature hebben wij als mens twee basisbehoeftes. Aan de ene kant verlangen we naar nabijheid en streven we naar vervullende en liefdevolle relaties, we willen erbij horen in liefde en geborgenheid, zgn. afhankelijkheid. Aan de andere kant verlangen we naar afgrenzing en willen we ons potentieel benutten, onze talenten aanboren en worden wie we werkelijk zijn, zgn. onafhankelijkheid. Zogezegd hebben we een behoefte aan ‘samen’, en een behoefte aan ‘apart’.

Op het eerste gezicht lijken deze basisbehoeftes elkaars tegenpolen. Wanneer we ons innerlijk vrij voelen, zullen we ons onbelemmerd heen en weer kunnen bewegen tussen deze twee uitersten. Gezien over de langere termijn is er dan balans.

Is die innerlijke vrijheid in onvoldoende mate aanwezig, dan is de kans groot dat we vastlopen en blokkades ontwikkelen. Het hebben van liefdevolle relaties verloopt dan bijvoorbeeld moeizaam. Het kan zijn dat we ons 'te' afhankelijk voelen en niet goed op eigen benen durven te staan. Of we hebben juist het idee dat we niemand nodig hebben en doen ons zelf voor als sterk en 'te' onafhankelijk. 

Het hebben van innerlijke vrijheid hangt nauw samen met de mate waarin we het contact met onszelf ervaren. Belastende vroegkinderlijke interacties, ingrijpende en overweldigende ervaringen kunnen ervoor gezorgd hebben dat we als kind het contact met delen van ons zelf zijn kwijt geraakt. De bijbehorende gevoelens die te heftig en te intens waren om uit te houden, hebben we noodgedwongen afgesplitst en we zijn gaan overleven. Soms hebben we delen van onszelf moeten opgeven om de relatie met onze ouders in stand te kunnen houden. Dat houdt in dat we ons zijn gaan aanpassen. Dit alles gaat ten koste van het contact met het eigen gevoel. Al met al kost dit veel energie en zonder dat we het ons beseffen, belanden we in een toestand van chronische stress. Op de langere termijn heeft dit niet alleen psychische problemen tot gevolg, maar kunnen we ook lichamelijke klachten ontwikkelen.


Via de IoPT werkwijze, waarmee Harder & Verder werkt, kunnen we vanuit onze gezonde psyche onze eigen overlevings-gedrag herkennen, erkennen en ontmaskeren. Dat maakt de weg vrij voor een ontmoeting met onze getraumatiseerde delen. Het is de weg van de drie O’s: Ontwikkelen (van het gezonde deel) –Ontmaskeren (van de overlevingsdelen) en Ontmoeten (van de getraumatiseerde delen). Als we die weg belopen hebben, is er weer ruimte voor onze oorspronkelijke heelheid om aan het woord te zijn in ons leven. Meestal wordt het dan vanzelf ontroerend stil binnenin. En vanuit die stilte vinden we nieuwe mogelijkheden in onszelf om ons verlangen te realiseren, onze doelen te bereiken of onze vragen te beantwoorden.

 

“Voor de Ander ben ík de Ander. De blik van de Ander maakt me verantwoordelijk. Wij zijn tegelijkertijd afhankelijk én onafhankelijk” (Emanuel Levinas)

Voor Iedereen? Ja.


.De werkwijze van Harder & Verder staat voor iedereen open en is ook door iedereen te doen. Harder & Verder ondersteunt bij deze zelfontmoetingen. Alle kennis is aanwezig in het lichaam.

Harder & Verder faciliteert bij het weer beschikbaar komen van deze kennis en ervaring. Jijzelf zorgt voor de integratie in je psyche en lichaam van deze (on)bewuste kennis en ervaringen door te herkennen, te begrijpen, te zien, te voelen en te erkennen.

Zo ben je instaat om zelf te helen en zelf te veranderen.

Achtergrond van Aart Harder

 

Als mens beschik ik over ruime en diepgaande levens- en werkervaring, waaronder verlies en rouw.

Als vader van twee overleden kinderen ben ik ervaringsdeskundig, ken en voel de gevoelens van (diep)verlies en rouw.

Al mijn positieve en negatieve levenservaringen samen en daarvan niets weglatend hebben mij gemaakt tot wie ik nu ben. Het is mijn identiteit.

Door met compassie naar mijn kern te gaan heb ik mijn afgesplitste trauma delen mogen integreren en de verbinding met mijzelf geheeld, al is het ook een 'lifetime learning'!

IoPT heeft mij enorm geholpen in mijn proces. Inmiddels heb ik mij gespecialiseerd in IoPT en het begeleiden van Zelfontmoetingen.

Alles wat ik doe heb ik zelf ervaren en het enorme potentieel voor herstel, groei en ontwikkeling ondervonden.

Kennis en inzichten die ik graag deel.

 

Ik heb een HRM en bedrijfskundige achtergrond en beschik over ruime organisatie- en leidinggevende ervaring en expertise. Vanuit verbinding heb ik een hele bewuste omslag gemaakt naar mijn huidige eigen praktijk als procesbegeleider, coach en trainer.
Ik ben als coach gecertificeerd NLP-practitioner en NLP-master practitioner (IEP). Door Jan Jacob Stam van het Bert Hellinger Instituut opgeleid tot systemisch coach & begeleider van organisatieopstellingen.
Door voortschrijdende inzichten heb ik mij gespecialiseerd in het werken met en in het begeleiden van zelfontmoetingen met de intentie methode uit de Identiteit (ge)oriënteerd Psychotraumatheorie en Therapie (IoPT). Een werkwijze die ontwikkeld is door Prof. Dr. Franz Ruppert (D).
Gedurende de laatste 10 jaar ben ik opgeleid door Franz Ruppert, Vivian Broughton (UK) en Margriet Wentink (NL) van Interakt. Met Margriet Wentink werk ik inmiddels ook samen (open avond workshops en lid van het IZR-netwerk).

Met mijn collega Valeria Lamers van Cor et Anima in Den Haag werk ik intensief samen in het organiseren van zelfontmoetingen, workshops en opleidingen. We werken samen onder de naam Lamers & Harder, Zelfontmoetingen met IoPT.
Zie ook www.lamersenharder.nl 


Door het regelmatig bezoeken van trainingen, workshops en (internationale) congressen houd ik mijn kennis en ervaring up to date. Daarnaast ben ik zelf onderdeel van intervisie en supervisie groepen. Harder & Verder, hart voor Perspectief

 

Hoop & Vleugels,

ze zullen je dragen
 

In Japan werden gebroken objecten vaak gerepareerd met Goud. De barst werd gezien als een uniek stuk van het object zijn geschiedenis, dat bijdraagt aan de schoonheid er van. Overweeg dit eens als je je gebroken voelt. 

www.lamersenharder.nl