Hart voor Perspectief, Vrijplaats voor Identiteitsontwikkeling en Autonomie
gallery/iconmonstr-facebook-icon-256
gallery/1462397827_11-linkedin
gallery/harder & verder tekst volledig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijplaats voor Identiteitsontwikkeling en Autonomie.

      "Ik word, terwijl ik Leef." is het adagium, de missie van Harder & Verder.

 

Wie ben ik en wat wil ik? Dit zijn vragen m.b.t. je identiteit en autonomie. Wie is nou eigenlijk die 'ik' van waaruit een mens 'ik' zegt. Diverse mensen maken bijvoorbeeld onderscheid tussen hun professionele identiteiten en hun privé identiteit of laten zich leiden door wat de "Ander" vindt. (On)bewust kan deze verwarring op identiteit en gebrek aan gezonde autonomie innerlijke verdeeldheid en spanningen veroorzaken. Gezonde autonomie staat voor zelfstandigheid, waarbij op onomwonden én op milde wijze verantwoordelijkheid wordt genomen voor de eigen daden, gevoelens, gedachten en gedrag en tegelijkertijd met verantwoordelijkheid voor de ander. Identiteitsontwikkeling betekent dat je al je (on)bewuste levenservaringen vanaf conceptie tot en met nu herkent, erkent en integreert in je leven.

 

  “De ogen van de Ander zijn de spiegels van je zelf” (Emmanuel Levinas).

 

Harder & Verder omvat meer dan Aart Harder, eigenaar en oprichter. Aart Harder heeft diverse identiteiten, zoals Nederlander, man, zoon, broer, kleinzoon, wees, vader, partner, ex-partner, vader van 2 overleden kinderen, coach, trainer, faciliteerder bij opstellingen, ondernemer en meer en anders. Alles had en heeft invloed op zijn bestaan, zijn zijn en zijn manier hoe hij leeft op deze aarde, in het grotere geheel en zo geldt dat voor iedereen, maar dan weer anders. Uit ervaring weet hij dat deze identiteiten en opgedane overtuigingen, al dan niet in relatie tot traumata, waarbij trauma ervaringen en overlevingsgedrag actief zijn, verwarring en onrust kan doen ontstaan. Dit geeft (innerlijke) spanningen, ongezonde (chronische) stress en dit kan weer ernstige ziekten en/of psychische klachten veroorzaken, zoals hartklachten, imuniteitsziekten. kanker, burn-out, depressie en meer of anders. Ontwikkeling van perspectief is echter mogelijk, om al doende in je gezonde autonomie te worden en verder positief te ontwikkelen.

 

"Identiteit is de som van al je levenservaringen, vanaf conceptie tot en met nu toe." (Prof. Dr. Franz Ruppert)

 

Harder & Verder faciliteert bij het herkennen en erkennen van spanning veroorzakende verwarring tussen identiteit(en) in, bij en tussen mensen. Veelal als gevolg van (relationeel) trauma's of crisis. Veel mensen ondervinden (on)bewust last van trauma in hun leven, mogelijk al meegekregen in de baarmoeder tot en met heden. Een trauma situatie kenmerkt zich door het feit dat je overgeleverd bent aan dat wat er gebeurt en niet in staat bent om te handelen. Je bent volledig afhankelijk. Dit gevoel van 'overgeleverd zijn aan' kan blijvend zijn. Dat het leven je steeds lijkt te overkomen en je niet bij machte bent om zelf het roer te pakken of dat je juist in extremis zelf het roer wilt vasthouden. We verduren dit dagelijks thuis, op het werk en op andere plekken. Op het werk en elders worden we dagelijks ge-hertraumatiseert door onze eigen overlevingsmechanismen die we hebebn ontwikkeld en die getriggerd worden in de relatie met anderen. Dit is namelijk de rol en taak van  het overlevingsgedrag wat je (on)bewust hebt aangeleerd. Voorkomen van pijnlijke gevoelens en om zo je zelf ("ïk") af te houden. Voor het moment dat het gedrag nodig was (levens)reddend, maar in latere levenssituaties kan het juist (héél) belemmerend of averechts werken. 

 

"Ik ben ik dank zij de Ander, de Ander is ander dank zij mij. Pas in de  oppositie  word ik ik, en de Ander ander” (Emmanuel Levinas).

 

Kun je voorstellen wat er gebeurd als 2 mensen vanuit hun trauma ervaring en/of overlevingsgedrag met elkaar proberen te communiceren? Dat gaat vaak moeizaam of niet, of dat nou thuis of op het werk of elders is. Dagelijks leven en werken we samen met andere mensen en ervaren  regelmatig hoe krampachtig dat kan gaan. Vanuit jezelf, vanuit de ander, vanuit  beiden of anders is vaak niet duidelijk. Hierin helderheid, herkenning en erkenning bij jezelf verschaffen is waarbij Harder & Verder faciliteert. Door herkenning, erkenning, zien, begrijpen en voelen is verandering mogelijk. Harder & Verder werkt zowel met individuen, als in groepen, als met teams. Overal waar gezonde autonomie, duurzame samenwerking en perspectief verlangd wordt.

 

“Voor de Ander ben ík de Ander. De blik van de Ander maakt me  verantwoordelijk. Wij zijn tegelijkertijd afhankelijk én onafhankelijk”  (Emmanuel Levinas)

 

Het zou fijn zijn als mensen zowel thuis als op het werk of elders vanuit gezonde autonomie en vanuit vrije wil met elkaar samen leven en werken, toch? 
Harder & Verder ondersteunt graag bij dit proces. Dit geeft ontwikkeling en groei van mens, organisatie en maatschappij en is positief voor de totale mens, op de lange termijn, in het grotere geheel.

Harder & Verder gaat uit van de vraag, het verlangen en de eigen autonomie van de cliënt. Als client sta je werkelijk centraal en wordt je aangesproken vanuit je eigen autonomie. Al doende ervaar je wat dit werkelijk voor je betekent. Doel van de begeleidng is dat je je leven weer in eigen hand krijgt. Samen kijken we naar de onderliggende patronen en het overlevingsgedrag dat eerder hielp te overleven, maar wat nu in de weg zit. Harder & Verder heeft het volle vertrouwen in jou en dat je daarbij zelf goed weet en voelt wat je doet, bewust en onbewust. 

 

In het heden stilstaan bij een trauma werkt helend voor het verleden en biedt perspectieven voor de toekomst.

 

De werkwijze van Harder & Verder is bij uitstek geschikt voor vraagstukken rondom identiteitsvorming, zingeving, relationele trauma's, ouder worden en het leren omgaan met vervelende kanten van jezelf en/of het bestaan, als ook op het vlak van het verwerven van een breed zelfinzicht, relationele aspecten en het omgaan met angsten in het algemeen. InnerConnect is een werkwijze die, zo leert de praktijk, dikwijls werkt waar andere gefaald hebben.

Wij bieden een uitgewogen combinatie van systemische-, psychodynamische- en cognitief gedragsmatige interventies, welke passen bij elke fase in jouw proces en ondersteunend is aan het versterken en vergroten van je gezonde zelf. Harder & Verder werkt op identiteits- en overtuigingsniveau, omdat hiermee én helende én duurzame resultaten behaalt worden in het proces naar de eigen identiteitsontwikkeling, gezonde autonomie en het handelen vanuit eigen "vrije" wil.

 

Onze werkwijze voor Identiteitsontwikkeling en autonomie brengt samenhang in wie je  bent. Je kunt present zijn, zonder dominant te hoeven te zijn, je kunt vooruit kijken en flexibel reageren, je bent realistisch en je hebt je vrije wil tot je beschikking. Je kunt omgaan met het tegelijkertijd afhankelijk én onafhankelijk zijn. Het gevolg is dat je blijvend een gezonde balans vind tussen autonoom zijn, ergens bij horen, voldoende zekerheid voelen en vernieuwing kunt integreren in jouw leven. Ik word, terwijl ik leef.

 

Vanuit levens- en werkervaring weet Harder & Verder hoe bevrijdend en ontspannen het is om te kunnen leven in gezonde autonomie. Bepaalde feiten zijn niet omkeerbaar, maar hoe je daar mee omgaat wel en creëert weer nieuwe energie, focus en perspectief. Voor Harder & Verder is dit Hart voor  Perspectief. Wij leveren graag onze bijdrage aan dit gezonde perspectief. 

 

Persoonlijk is Aart Harder iemand die je vertrouwen geeft, waar je je veilig voelt en waar je direct innerlijke rust en zelf vertrouwen ervaart om je eigen thema's tegen het licht te houden.

 

Bij Harder & Verder zijn veiligheid bieden en vetrouwen geven belangrijke uitgangspunten. Het vormt de basis. Vanuit "Holding space" krijg je alle ruimte om te onderzoeken en te ervaren wie ben ik en wat wil ik, werkelijk!

Harder & Verder wil graag een vrijplaats zijn voor jou persoonlijke ontwikkeling en groei. Een vrijplaats geeft ruimte voor een proces van verandering, zowel op persoonlijk vlak als op organisatieniveau.

Harder & Verder is beschikbaar voor individuele vragen, counseling, coaching en training. Harder & Verder faciliteert individuen (particulier), werknemers, leidinggevenden, (management)teams, bij 'gedoe' in- en tussen mensen (en organisaties) en bij andere samenwerkingsvraagstukken. Met Hart voor Perspectief. 

Interesse? Neem gerust contact op voor een oriënterend gesprek. Hierin wordt dan ook de werkwijze van Harder & Verder toegelicht.

 

""Men Wordt niet verlicht door zich allerlei beelden van licht voor te stellen, maar door zich bewust te worden van de eigen innelijke duisternis" (Carl Gustav Jung)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie is Aart Harder?

 

Aart Harder, Coach, Trainer, Spreker, Ervaringsdeskundige en Facilitator InnerKonnect & IoPT.

Mijn missie is "Ik word terwijl ik leef!". My lifestory and further on the road...met Hart voor Perspectief.

 

Alles wat ik doe en geleerd heb bij Harder & Verder heb ik zelf ervaren en het enorme potentieel voor duurzaam herstel, persoonlijke ontwikkeling en groei mogen gewaarworden en ervaren. Het heeft mij enorm veel gebracht, zoals mijn energie positief gebruiken, het in mijn ware kracht zijn en weer mijn levenslust voelen en ervaren.

 

Ik ben geboren in Utrecht als jongste zoon van 4 kinderen. Mijn vader was Hoofd Ingenieur en dat is hij tot zijn overlijden gebleven, ook al was hij later dementerend. Mijn moeder was een hele goede verpleegkundige, maar moest na haar huwelijk, met enige spijt, hiermee stoppen en voor ons gezin zorgen. Feitelijk bleef zij dat doen tot aan haar overlijden. Mijn oudste broer overleed door zelfdoding. Zo kwam ik ongewenst bewust in aanraking met verlies en de dood. Onbewust was ik dat al veel eerder, als kind van 4 jaar was ik bijna verdronken. Bij onvoldoende hechting ben ik gaan geloven in een illusie en als de werkelijkheid anders blijkt te zijn in boosheid of anders, al wist ik niet waarom.

 

Ooit getrouwd. Geen 'kinderen', ondanks KI en IVF pogingen. Leven tussen hoop en vrees. Overleven was het, lukt niet, gaat niet, verlangen naar anders en gescheiden. Herhaling en opeenstapeling van trauma, verlies en rouw.

Pas veel later kwam het inzicht, de herkenning en de erkenning van mijn eigen rol en de betekenis van getraumatiseerd te zijn en daarin verantwoordelijkheid te nemen voor mijzelf, mijn eigen gedrag, gedachten en gevoelens.

 

Mijn professionele loopbaan ben ik bij Fokker Aircraft begonnen op de personeelsafdeling, mooie en gestage carrière gemaakt, maar helaas ging Fokker failliet. In de afwikkeling zinvolle en bijzondere bijdragen geleverd. Vervolgens bij diverse bedrijven en organisaties gewerkt, waarbij snelle groei, reorganisaties, fusies, overnamen, uitbestedingen en ook sluiting aan de orde was. Dagelijks topsport bedrijven, maar ook "het nemen van" verlies en het creëren van perspectief. Ik weet wat destructief leiderschap en medewerkerschap betekend, maar ook wat constructief leiderschap en medewerkerschap aan positieve energie brengt, creëert en verbind. Met deze expertise beschik ik over ruime kennis en ervaring in het bedrijfsleven, de advies-wereld, in zorgorganisaties en als coach/trainer/ facilitator.

 

Vader geworden van een zoon en een dochter. Helaas zijn beiden een aantal jaren geleden overleden, maar inmiddels zijn mijn kinderen mijn innerlijke bron van energie en licht geworden en hebben zij mij gebracht naar mijn bron van Perspectief: 'Ik word, terwijl ik leef'. Reden om Harder & Verder, Hart voor Perspectief op te richten en mijn kennis, ervaring en inzichten te delen in veiligheid, vertrouwen en mildheid. Alles is op mijn pad gekomen en behoort tot het leven, mijn leven. Door mijn pad te lopen heb ik ook mijn gezonde, ware, kracht gevonden al ging het niet over rozen.

 

In het land van ouders met overleden kind, het land waar niemand wil zijn, maar waaruit ook geen weg terug is, heb ik een nieuw bestaan kunnen opbouwen. Een ander perspectief kunnen creëren. Gevormd en gerijpt door het leven en alles wat daarbij hoort, kan ik het leven omarmen en in volheid leven, omdat ik ook weet dat de dood er is. 

 

Ik zit, zoals ik dat nu noem, in een “tussen leven” sinds het overlijden van mijn kinderen. Tot hun dood had ik daar nog onvoldoende besef van. Met hun dood heb ik de dood wezenlijk leren kennen. Ik weet dat het er is en dat het een ravage heeft aangericht in mijn leven. Het heeft mij ook geleerd dat mijn tijd niet oneindig is en dat ik met meer oplettendheid en kwaliteit leef en daarnaast dat liefde geen grenzen kent. De dood heeft de liefde voor mijn kinderen niet doen ophouden, maar juist doen groeien, alleen dan anders als zij fysiek aanwezig zouden zijn geweest. De liefde blijft, voor altijd. Voor mij een enorme geruststelling en een bron van perspectief wat ik graag uitdraag en deel. Het geeft betekenis aan mijn leven en geeft inhoud aan de kwaliteit van mijn leven en hoe ik vandaaruit zorgvuldig en in vertrouwen met anderen de relatie aan ga en hen ondersteun bij hun vragen en verlangens. Ik heb ook ervaren dat door In het heden stil te staan bij een trauma het helend wekt voor het verleden en perspectieven biedt voor de toekomst.

 

In de afgelopen jaren heb ik diverse opleidingen gevolgd. O.a. op het gebied van NLP (NLP Practitioner en NLP Master Practitioner), (Systemische) Opstellingen & Coaching (Bert Hellinger Instituut) en in Identity Oriented Psychotrauma Theory and Practise (IoPT) van en door Prof. Dr.Franz Ruppert (D), Vivian Broughton(UK) & Margriet Wentink (NL). Door het regelmatig bezoeken van trainingen, workshops en (internationale) congressen houd ik mijn kennis en ervaring up to date. Daarnaast neem ik zelf deel aan intervisie en supervisie groepen. Alles wat ik doe bij Harder & Verder heb ik zelf ervaren en het enorme potentieel voor duurzaam herstel, persoonlijke ontwikkeling en groei mogen gewaarworden en ervaren.

 

Als mens ben ik, zoals de engelsen dat zo mooi kunnen uitdrukken open-minded, open-hearted en seasoned (wijs door levenservaring). Daarbij betrouwbaar, integer, luisteraar, empathisch, geduldig, zorgvuldig, humoristisch, optimistisch, creatief, betrokken en een doorzetter. Ik voel mij present, in het hier in nu. Ik heb geen dominantie nodig om te zijn. Ik kijk vooruit en reageer flexibel op wat op mij afkomt. Ik heb een realistische kijk op het leven, zodat ik kan zeggen dat ik in mijn gezonde kracht ben, maar ook dat ik elke dag mag leren en ik blijf dat ook doen zolang ik dat kan. 

 

Bij Harder & Verder faciliteer ik opstellingen, coach mensen, geef trainingen en workshops. Mijn aanpak bij het faciliteren van opstellingen is nadrukkelijk volgend én ondersteunend. Als cliënt voer je ten alle tijden de regie over je eigen proces. Juist omdat mijn werkwijze gericht is op het (weer) terug winnen van de zelfstandigheid (autonomie), bepaal je als client zelf, welke onderwerpen er worden uitgewerkt en in welk tempo. Bij (relationeel) trauma immers was je volledig overgeleverd en in de macht van een ander of anderen. Op het moment dat een coach of therapeut jou gaat vertellen wat goed voor je is kom je weer in een afhankelijke relatie terecht die je (on)bewust kent en m.i. niet gezond is en juist het herstel in de weg staat. Verbinding met je authentieke zelf of gezonde zelf staat voorop, om vandaar uit een gezonde relatie aan te gaan met de ander en de omgeving.

 

Daarnaast verricht ik vrijwilligerswerk, o.a. als bestuurslid bij OOK, de vereniging voor Ouders Overleden Kind. Ik geef op uitnodiging voorlichting en presentaties als ervaringsdeskundige op het gebied van leven met verlies, rouw en het creëren van perspectief. Organiseer en geef communicatie trainingen aan contactouders en organiseer ouder & gezinsweekenden voor OOK en haar leden. 

 

Iedereen kent waarschijnlijk wel de uitspraak "To be or not to be, that's the quastion?" van William Sheakspeare. In het Nederlands vertaald kun je zeggen "zijn of niet zijn". Voor mij klinkt dit echter als een eindpunt. Ik beleef het liever als "worden of niet worden" en voor mij persoonlijk is het antwoord: Ik word, terwijl ik leef! Elke dag weer een stap(je) of meer en verder.

 

Mijn bron van perspectief is inmiddels mijn levenselixer geworden, Hart voor Perspectief, die ik graag deel, zodat iedereen in zijn of haar gezonde "ik" word, terwijl je leeft.

 

 

"Heling betekent niet dat de schade nooit heeft bestaan. Het betekent dat de schade niet langer onze levens beheerst". (Vivian Broughton)

 

 

InnerKonnect = Ik in mijn gezonde Doen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Harder & Verder, hart voor Perspectief

 

gallery/harder kaart kant1
gallery/ying en yang afbeelding
gallery/schier

"IK WORD, TERWIJL IK LEEF."

gallery/harder & verder
gallery/2018-07-08 19.17.59
gallery/266px-domtorenutrechtnederland