‘Dichter bij de kern dan ik dacht
Toen ik verloren was gelopen
En de uitweg niet meer zag
Was ik dichter bij de kern dan ik dacht’
(Tekst van Stef Bos uit "De Kern")

wie zijn eigen TrAUMA in de ogen kijkt gaat perspectief zien

 

Zelfontmoetingen met IoPT gaat over waar het pijn doet bij jou en jezelf daarvan herstellen, maar ook over het je verbinden met jezelf met wat je noodgedwongen hebt moeten wegstoppen, verzwijgen, inbinden, inhouden, ontkennen en meer. Doormiddel van zelf-ontmoetingen duurzaam herstellen van (innerlijke) pijn, verdriet, boosheid, wantrouwen en eenzaamheid als gevolg van ingrijpende levensgebeurtenissen van buitenaf op je leven, zoals verlies-, vroeg- en/of relationeel trauma.

Het aankijken en voelen van de eigen innerlijke pijn brengt je naar de bron van, wat je eerst nog heimelijke of onbewust hebt wegstopt, jouw (hart)verlangens, die je om te kunnen overleven met de mantel der liefde hebt moeten verbergen of zelfs ontkennen. Deze (on)bewuste ervaringen ontkennen of verbergen geeft veel onrust in het lichaam en psyche. Hoe werkt dat in ons lichaam en psyche? IoPT is een methode die jou ondersteunt bij het herkennen, erkennen en verwerken van je traumatische ervaringen uit een vroeg stadium in je leven. 

 

Het is dan ook een gezonde beweging om jezelf te willen helen en het innerlijke conflict in jezelf te ontraadselen en tot helderheid en waarheid te brengen. Via het proces van zelfontmoetingen door herkenning, voelen, zien, begrijpen en erkennen maak je stappen naar verbinding met jezelf en kun je de oude patronen die je ooit hebt aangenomen en zelfs hebt geautomatiseerd loslaten. Helen bij IoPT gaat over jezelf bevrijden van wat van buiten kwam dat zorgde voor de schade en de pijn als gevolg van traumatisering, identificaties en toeschrijvingen. Het mooie is dat na alle pijn de liefde tevoorschijn komt, een waarachtige liefde voor jezelf, voor wie je werkelijk bent en vandaar uit voor jou gezonde relaties aangaan met andere mensen, want de ander hebben we ook nodig in dit leven.

 

“Voor de Ander ben ík de Ander. De blik van de Ander maakt me verantwoordelijk. Wij zijn tegelijkertijd afhankelijk én onafhankelijk” (Emmanuel Levinas)

 

Bij de werkwijze van Harder & Verder heb je zelf de regie over je eigen proces. Dit is belangrijk voor je eigen proces. Harder & Verder is daarbij bewust nadrukkelijk volgend en ondersteunend met compassie en empathie voor jou. Niet jou voorschrijvend of oordelend of adviserend of opdracht gevend. Nee, dat ken je al van vroeger van je ouders en anderen en maakte je afhankelijk. Jij weet zelf wat je voelt, jij kent jouw eigen biografie en jij kent je eigen waarheid. Niemand anders! Daar gaan we van uit en van het gezonde deel wat in jou en ieder ander mens zit, maar zich niet volledig kon en mocht ontwikkelen.

 

Harder & Verder doet een beroep op je autonomie, waardoor je vanuit jouw eigen gezonde en helende kracht (‘ik’) steeds meer zicht krijgt op wie ben ik? en wat wil ik? Alleen zo kun je echt transvormeren, volledig vanuit jezelf en in eigen autonomie. Werkelijk in verbinding zijn met jezelf geeft ontspanning, helderheid, (innerlijke) rust, meer energie, realiteitszin, plezier in contacten, positieve relaties én gezond in het leven staan. Kortom duurzame groei.

Van onmacht naar zelfvertrouwen en werkelijk  zeggen tegen Ik wil leven! 

Een fundamentele en bijzonder waardevolle basis die jij alleen kunt maken met compassie en empathie voor jezelf. 

 

Je eigen identiteit ontwikkelen vanuit jouw gezonde autonomie (“vrije”wil). Dat is voor Harder & Verder, hart voor Perspectief. Inmiddels ondersteunt en begeleid Harder & Verder meerdere jaren mensen succesvol en duurzaam met IoPT. Hij heeft zelf de helende werking en het enorme potentieel van deze theorie en methode ervaren. Deze ervaringen gunt hij iedereen. Je bent van harte welkom.

 

“De ogen van de Ander zijn de spiegels van je zelf” (Emmanuel Levinas).