Hart voor Perspectief, Vrijplaats voor Identiteitsontwikkeling en Autonomie
gallery/iconmonstr-facebook-icon-256
gallery/1462397827_11-linkedin
gallery/harder & verder tekst volledig

 Harder & Verder, hart voor Perspectief

 

gallery/harder kaart kant1

"InnerKonnect = IK in werkelijke Verbinding & Integratie"

 

Waarom IK?

 

 

Eigenlijk besef je goed dat je leeft in een illusionaire wereld en het jou niet helpt bij het realiseren van wat je werkelijk wilt, integendeel...

 

Maar je wilt de pijn, de boosheid, het wantrouwen en het gevoel van alleen zijn mijden en vooral niet te hoeven voelen. Jezelf of anderen wil je ook niet afvallen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het maakt dat je makkelijk vlucht in de afleiding van werk, alcohol, seks, drugs, gokken, eten, sport, games en social media. Een heel onbevredigend en een destructief leven wat maar weinig voldoening geeft. Het liefst wil je anders. Klopt dat?

 

Mogelijk droom je van een wereld vol schoonheid, harmonie, geluk, rijkdom en perfectie. Je hebt er alles voor over om dit te bereiken. Zelfs je gezondheid, je relaties en je eigenheid mag het kosten. Ik vermoed dat je heel goed weet dat het maar schijn is. Het is niet echt en het vreet aan je.

 

Succes willen heb je geprobeerd. En eigenlijk heb je al heel veel geprobeerd. Maar de verliezen en mislukkingen stapelen zich op. Al je energie gaat op aan het verbloemen van je situatie voor jezelf en al helemaal voor de buitenwereld.

Jij kunt jezelf bevrijden door de regie te nemen over je eigen verandering. Je wilt al je energie inzetten in positieve opbouwende en zinvolle zaken ipv zinloze (zelf) destructie.

 

Niet meer snel van slag raken en daar in angst of boosheid op reageren, maar vanuit zelfvertrouwen flexibel kunnen reageren op veranderingen in je werk en privé. Vertrouwen hebben in jezelf, echt contact kunnen maken en plezier beleven aan dit contact.

 

 

 

In je leven heb je je noodzakelijkerwijs moeten afsplitsen. Dit betekent dat je je hebt aangepast aan een ander of een situatie om te kunnen (over)leven. Dat kan al op hele vroege leeftijd zijn.

 

Je ontwikkelde het al op een moment dat je nog niet kon praten. Dit betekent dat je het niet onder woorden kon brengen. Maar door het voelen en het ‘onbewust’ weten, is die kennis en ervaring opgeslagen in je lichaam.

Het heeft toen veel indruk op je gemaakt, misschien wel overweldigend en was je hulpeloos. Hiermee heb je innerlijk afstand moeten nemen van wie je werkelijk bent en hebt je een ander ‘ik’ of identiteit aangenomen en heb je je ermee geïdentificeerd. Als zich dat patroon maar telkens herhaalt in je leven en er nieuwe situaties bij komen dan stapelt het zich op.

Wellicht was het zo indrukwekkend en te overweldigend voor jou dat je je hebt moeten aanpassen met alle vermogens die je toen als baby, peuter of klein kind in je had. Daar zit nu het ook verschil. Toen is niet Nu.

Je bent nu volwassen. Alleen triggeren bepaalde situaties nog steeds je onbewuste op dezelfde of vergelijkbare wijze als destijds.

 

Destijds hielp jou dit door veel situaties heen. Nu als volwassene en in de relatie met andere mensen helpt het je niet. Het past niet meer in je leven. Het voelt beknellend en het zit jouw verlangen in de weg. Je hebt inmiddels belemmerende overtuigingen ontwikkeld waarmee je je noodgedwongen staande hebt gehouden Herken je dat?

Gelukkig bestaat nu de mogelijkheid dat jij weer je kracht terug krijgt in het leven. Echt kan gaan staan voor jouw leven en hier de regie over krijgt.

 

Dit kan met behulp van de InnerKonnect (IK) werkwijze. Met deze krachtige, maar subtiele stap voor stap aanpak zorg je zelf weer voor verbinding met jezelf, anderen en soms uitdagende (werk)situaties.

 

De InnerKonnect (IK) werkwijze brengt jou:

 • waardevol zelfinzicht, waarmee je eigen innerlijke dynamiek zichtbaar wordt.
 • in te zien, te begrijpen en te voelen waar je gedragingen en reacties uit voortkomen.
 • erkenning aan je echte zelf en je gedrag zodat je weer in gezonde verbinding komt met jezelf.
 • innerlijke rust, harmonie en zelf vertrouwen en dat voel je in heel je lichaam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo werkte ik met Jeroen. Jeroen is logistiek manager bij een detailhandel.  Jeroen kwam binnen n.a.v. burn-out achtige verschijnselen. Hij kon moeilijk slapen, was energieloos, voelde zich opgebrand en ervaarde veel stress.

Hij vertelde dat hij in een dreigend ontslagproces zat. Zijn baas wilde van hem af was zijn verhaal. Zijn loopbaan zat vast en hij zag geen perspectief meer. Collega’s meed hij liever om ze niet te hoeven aankijken.

Hij was bang voor hun oordeel en schaamde zich ervoor dat hij in deze situatie zat. Hij gaf aan dat hij door de situatie ook meer is gaan drinken. Hij vond het heel lastig om hulp te vragen, maar vond dat het zo niet door kon gaan. Zijn baas had ook al eens aangegeven dat hij hulp moest zoeken.

 

Via de werkwijze van InnerKonnect (IK) kwam hij er achter dat hij eigenlijk nog steeds opgesloten zat in zijn oude gedrag uit zijn eerste levensjaren. Hij ervaarde destijds hoe hij zich daar staande moest houden en zich daarin hulpeloos, machteloos en alleen had gevoeld.

 

Hij had van jongs af aan alles zelf moeten oplossen. Zo deed hij dat nog steeds. Ook in moeilijke tijden kon hij geen hulp vragen omdat hij dit nooit geleerd had.

 

Hij wist niet hoe en als hij het wel zou doen dan was hij bang om afgevallen te worden en voor gek gezet te worden. Zo gebeurde dat vroeger bij hem thuis. Hij schaamde zich ervoor en geen haar op zijn hoofd dat hij deze ervaring opnieuw zou toestaan.

Eenmaal herkend, erkend, gezien, begrepen en gevoeld door Jeroen was verandering mogelijk. Hij ontmaskerde zijn overlevingsgedrag. Jeroen voelt zich innerlijk steeds sterker worden en dat geeft hem zelfvertrouwen.

 

Hij is nu in staat kenbaar te maken wat hij nodig heeft, dat hij niet alles zelf hoeft te weten en om ondersteuning kan vragen zonder het gevoel te hebben dat hij een loser is. Zijn leven is nu zoveel waardevoller en zinvoller geworden. Zijn leidinggevende en zijn vrouw hebben de veranderingen opgemerkt en geven hem vooral positieve waardering.

InnerKonnect (IK) ondersteunt in deze verlangens doordat je werkelijke verbinding maakt met je gezonde zelf. Vanuit je eigen persoonlijkheid (identiteit) en zelfstandigheid (autonomie). Door dit échte contact met jezelf kun je van de állergrootste waarde zijn voor jezelf, de ander en je (werk)omgeving.

 

 

Over Aart Harder

 

InnerKonnect (IK) is ontwikkeld door Aart Harder van Harder & Verder en is gebaseerd op de theorie van Prof. Dr. Franz Ruppert (IoPT). Ik heb zelf het enorme potentieel voor duurzaam herstel, persoonlijke ontwikkeling en groei ervaren. Het heeft mij enorm veel gebracht in mijn leven. Ik weet hoe waardevol dit is en daarmee ook voor anderen.

 

In afgelopen jaren ben ik opgeleid in IoPT, NLP en Systemisch coachen en mij verder verdiept in het ondersteunen bij identiteitsontwikkeling en autonomie. Door het regelmatig bezoeken van trainingen, workshops en (internationale) congressen houd ik mijn kennis en ervaring up to date. Daarnaast ben ik zelf onderdeel van intervisie en supervisie groepen.

Als mens ben ik, zoals de Engelsen dat zo mooi kunnen uitdrukken, open-minded, open-hearted en seasoned (wijs door levenservaring). Ik geef vertrouwen, kan goed luisteren, heb geduld, ben zorgvuldig, betrokken en een humoristisch en optimistisch mens. Ik kan zeggen dat ik in mijn gezonde doen ben, maar ook dat ik elke dag mag leren.

 

InnerKonnect (IK)

 

De InnerKonnect (IK) werkwijze is een manier waarbij een milde en tegelijkertijd directe manier van zelfreflectie en inzicht wordt toegepast. Dit geeft jou een boost in je persoonlijke groei.

 

Met behulp van deze methode:

 

 • kan jij elke vraag, elk thema, elk verlangen van jezelf tegen het licht houden.
 • voel je je sterker en zelfverzekerder worden. Jij zelf hebt voortaan over elke (werk)situatie de eigen regie. Je zal niet meer hals overkop en impulsief op allerlei situaties reageren die je (over)prikkelen. Dit betekent een tevreden werkgever, collega’s, klanten, leveranciers en bijzonder belangrijk een blij en een rustig thuisfront.
 • help je jezelf op een mega krachtige manier om in je gezonde doen te komen en te blijven.
 • heb jij meer zelfvertrouwen en neem je verantwoordelijkheid voor je leven
 • Zit je lekker in je vel en voel je je gezond en gelukkig. Dit betekent dat je werkelijk in gezond contact staat met jezelf en zo van de állergrootste betekenis kunt zijn voor jezelf, voor anderen en voor je (werk)omgeving.

 

Veel gestelde vragen:

 

Is de Innerkonnect werkwijze iets voor mij?

 

Vanuit de praktijk ervaar ik dat vrijwel iedereen dit kan en dat dit voor veel mensen een hele zinvolle werkwijze is. Motivatie is wel belangrijk.  Je doet dit omdat je dit werkelijk wilt. Vanaf het begin kom je in de situatie dat je eigen verantwoordelijkheid mag nemen voor jezelf. Leiderschap of regie nemen voor jezelf en eigen proces is wat je leert. Als een ander je dit opdraagt gaat het niet werken.  Je blijft dan hangen en ronddraaien in gedrag en situaties die je al goed kent, maar niet veranderd en uiteindelijk niet bevredigend of helpend is. De keus ligt bij jou.

 

Maar als ik verander, lopen mensen dan niet bij mij weg? Wil mijn partner mij straks nog wel of gaat mijn leidinggevende mij als een lastig persoon zien?

 

Mooie vraag. Het zegt iets over de relatie die je met anderen hebt. Vaak vinden anderen het juist fijn dat meer jezelf bent.

Iedereen ervaart dat je rustiger, vrolijker, attenter en goed in je vel zit. Je straalt dit uit en is vooral positief en wekt vertrouwen.

De andere kant is er echter ook, maar dat heeft niets met jou te maken, wie jij werkelijk bent. Je hebt voor jezelf gekozen en wordt daarmee onafhankelijker.

Anderen vonden jouw afhankelijkheid juist prettig omdat ze dit mogelijk een machtiger gevoel gaf.

In mijn ogen is dit een ongezonde situatie en relatie. Het in stand houden vraagt van beiden veel. De vraag die dan opkomt is wat wil jij? Leiderschap is niet de baas zijn over een ander, maar de ander de ruimte geven om te ontwikkelen, te groeien en zichzelf te zijn.

 

Je bent een mannelijke coach, maakt dat uit?

 

Ik ben inderdaad een mannelijke coach en dat heeft als voordeel dat ik daardoor eerder een andere man kan begrijpen. Ik fungeer in het resonantie proces als de mannelijke spiegel. Ten aanzien van vrouwelijke cliënten kan ik juist omdat ik man ben meer met afstand waarnemen en luisteren.

 

Op welke wijze coach je?  Wat maakt jou anders t.o.v. een andere coach?

 

Mijn werkwijze en begeleiding is echt anders dan wat de meeste coaches, counselors of therapeuten doen met hun cliënten. Ik noem mijzelf ook liever een gids of facilitator.

Uitgangspunt voor mij als begeleider is dat het beste coachingswerk een proces is waarin jij werkelijk zelf de regie hebt. Een proces waarin jij betekenis geeft aan wat je ervaart. De coach is er om jou te ondersteunen in de loop van het proces en naar jouw behoefte uitleg en begrip kan geven.

Dit laatste is alleen zinvol als het kloppend is en het goed voelt voor jou. Het belangrijkste kenmerk van psychische verwonding (trauma) is dat jij zelf geen invloed of regie hebt op een gebeurtenis of ervaring.

Het gevolg is een situatie waarin jouw persoonlijkheid (identiteit), jouw wil, jouw behoeftes en jouw grenzen genegeerd worden. Iemand of iets anders heeft de macht en jij bent hulpeloos en weerloos.

Dit betekent dat in het proces om met een trauma om te leren gaan, alleen jijzelf degene kunt zijn die de leiding heeft over wat er gebeurt bij jou, hoe ver je wilt gaan in je proces en de betekenis die het proces voor jou heeft.

Dit maakt ook de taak en de rol van mij als coach helder en duidelijk: alleen ondersteuning bieden en mijzelf geen autoriteit aanmeten ten opzichte van jou. Er zijn voor jou, maar mijzelf geen macht toe-eigenen’.

Bij veel coaches is dit anders. Er word je (onbewust) gevraagd wordt om je autoriteit af te geven aan deze expert, de coach of therapeut…  Je levert je daarmee over aan de autoriteit van een ander die zogenaamd beschouwd wordt expert te zijn over jouw thema en over jouw leven.

In vele therapievormen en coachpraktijken is dit geen gezonde professionele positie en houding. Er wordt ingespeeld op de hoop van velen van ons om eigenlijk gered te willen worden. Menig coach of therapeut gaat bewust of onbewust akkoord met deze rol van redder.

 

Waarom denk je dat dit wel voor mij werkt? Ik heb al zoveel gedaan.

 

De werkwijze van Harder & Verder met InnerKonnect is bij uitstek geschikt voor vraagstukken rondom identiteitsvorming, zelfstandigheid en leiderschap, in relaties met anderen, zingeving, ouder worden, en het leren omgaan met vervelende kanten van jezelf en/of het bestaan. Ook op het vlak van het verwerven van een breed zelfinzicht, relationele aspecten, en het omgaan met angsten in het algemeen, is het een zeer krachtige methode.

Het is ook een methode die, zo leert de praktijk, dikwijls werkt waar andere gefaald hebben.

 

Ik hoef alleen even de do’s en don’ts van je te hebben. Als jij mij die aanreikt dan is dat toch al genoeg?

Helaas het is geen quick-fix, al snap ik wel dat je hierom vraagt. Natuurlijk wil je liever vandaag dan morgen dat e.e.a. opgelost is en jij in je ‘nieuwe’ identiteit je leven kunt leiden.

Dit veranderingsproces gaat niet in 1 keer maar stapje voor stapje. Het gaat heel subtiel. Doe je dat te snel dat zal je overlevingsdeel in jou in verzet komen en kom je geen stap verder naar wat je werkelijk verlangt.

Jij bent slim dus jouw overlevingsdelen zijn ook slim, zo niet slimmer. Dat is jouw of ‘hun’ kracht, maar ook jouw uitdaging om ze te ontmaskeren.

 

Je geeft aan dat ik zelf verantwoordelijk ben voor mijn eigen proces. Je doet 1 op 1 sessies en je beidt trajecten aan zowel individueel als in een groep. Wat is passend voor mij?

 

Ja, ik werk op verschillende manier. Jij bepaalt zelf wat je wilt zelf.

Zoals eerder gezegd, vanaf dag 1 sta je in je eigen autonomie en heb jij de regie over jouw leven en proces. Wat voelt goed voor jou? Is 1 keer genoeg voor jou en wil je later op een jouw passend moment terugkomen komen dan is dat helemaal goed.

Wil je meer zekerheid, voortgang en/of continuïteit in je proces dan kun je kiezen voor vaste afspraken traject, bv 6 of 8 keer met een interval van 2 weken of anders.

1 op 1 werk kun je afwisselend doen met groepswerk. Groepswerk is dat je je vraag uitwerkt met een groep mensen die jouw innerlijke spiegel laten zien.

Het individuele werk en het groepswerk met deze methode hebben naar onze ervaring beide een eigen kwaliteit en aanvullende werking. Ook getuige zijn van het proces van een ander of resoneren met een deel van een ander is een intieme en bijzondere gebeurtenis. Onze persoonlijke ervaring is dat je van beide ook altijd veel over jezelf leert.

 

Werkt je alleen in persoonlijk contact of is dit ook op afstand mogelijk met bv skype?

 

Ik werk zowel in persoonlijk contact als via programma’s als Skype, FaceTime, Zoom of bijvoorbeeld Plurivorm. Wat ik belangrijk vind is veiligheid en vertrouwen bieden.

Ik maak overigens nooit opnamen en ik hanteer dezelfde afspraken als in het persoonlijk contact. Ik heb zelf overigens de voorkeur voor persoonlijk contact tijdens het werken met InnerKonnect, omdat alle verbale en non-verbale interactie er toe doet. Voor- en nabespreken of specifieke vragen over een wat je bezighoudt kan goed via de diverse media.

 

Voor wie is dit bedoeld? Privé of voor werkgevers en/of werknemers?

 

Ik leg de nadruk op medewerkers en management. Ik kom zelf uit het bedrijfsleven en heb veel kennis en ervaring in en met werksituaties en met vragen over bedrijfscontinuïteit en discontinuïteit.

Ik heb zelf ervaren hoe we dagelijks met elkaar omgaan op het werk en welke negatieve gevolgen dit kan hebben in de samenwerking met leidinggevenden, tussen collega’s, in teams, maar ook met klanten, leveranciers en andere stakeholders. We werken velen uren per dag met elkaar samen. Ik weet dat het werken met mensen in organisaties complex kan zijn, maar ook door hun in hun gezonde doen te brengen dit veel effect heeft op het positieve resultaat en het met plezier (samen)werken in de organisatie en daarbuiten, maar ook thuis en in privé situaties.

Mijn slogan is Goed leiderschap vraagt in essentie om in contact te zijn met jezelf.

 

Is InnerKonnect een therapie?

 

InnerKonnect is geen ' therapie ' in juridische zin, hoewel de toepassing ervan een diepgaand en positief effect zal hebben op de meeste gezondheidsproblemen.

De werkwijze is gebaseerd op het gebruik van gezond verstand, het gevoel, het begrijpen van je hersenen en van de laatste wetenschappelijk inzichten in de genetica. Het gaat vooral over jouw eigen inzichten en hoe jij deze nieuwe kennis en ervaringen gebruikt om jezelf te herstellen. Jij hebt de regie over jezelf en ervaart de positieve verandering in je (gezonde) Zelf. Jij bent je eigen expert over jezelf en jouw psyche. Neem de beloningen in ontvangst van de uiteindelijke verbinding en integratie in jouw leven op basis van innerlijke vrede en harmonie.

 

De relatie met Harder & Verder, hart voor Perspectief en nazorg. Hoe is dit geregeld?

 

Contact met Harder & Verder, hart voor Perspectief is niet voor even. Ook hierin maak je natuurlijk zelf de keus, maar weet dat de relatie vanuit Harder & Verder voor altijd is.

We willen graag kwaliteit leveren en dat jij in je gezonde zelf bent en ook blijft. Het gaat ons inziens om vertrouwen geven, veiligheid bieden en een gezonde persoonlijke relatie onderhouden van mens tot mens. We weten wat alleen zijn is en wat je eenzaam voelen en meer en anders betekend in deze wereld en welke destructieve gevolgen dit heeft.

Heb je persoonlijke en/of zakelijk georiënteerde vragen dan kun je bij ons terecht, zolang wij leven, daarna kunnen wij er niet meer voor instaan. Of we ze ook altijd kunnen beantwoorden is de vraag.

Wij zijn ook mens, net als jij en gelukkig niet alles wetend of perfect en dienen daarbij ook goed voor ons zelf te zorgen.

 

=============================================================================================

 

InnerKonnect = Ik in mijn gezonde doen.

 

De inzet van de InnerKonnect methode brengt jou:

 • Realistisch kijk op het leven en via je vrije wil houd je de regie over jezelf in handen
 • Soepel en constructief contact met je collega’s, leidinggevenden en anderen
 • Zelf vertrouwen en plezier in het leven en eigen toekomst
 • Leren omgaan met tegelijkertijd afhankelijk én onafhankelijk zijn.
 • De gezonde balans tussen:

                                                          - jouw zelfstandigeheid 

                                                          - het erbij horen

                                                          - voldoende vertrouwen in jezelf

                                                          - het integreren van een nieuw pad in jouw leven.

 

 

De inzet van InnerKonnect methode voor werkgevers:

 • Stabiliteit
 • Continuïteit
 • Innovatie en
 • (cash)flow
 • Laag ziekteverzuim
 • Laag verloop
 • Duurzame uitstraling naar klanten en leveranciers
 • Tevreden en gezonde werknemers

Een duurzame investering in medewerkers meer dan waard.

 

 

 

Heling of herstel betekent niet dat de schade nooit bestaan heeft. Het betekent dat de schade niet langer onze levens beheerst. (Vivian Broughton)

 

 

 

 

 

 

 

Meer weten? Gratis Gesprek. Neem contact op met Aart Harder van

Harder & Verder, hart voor Perspectief, +31 (0)651 580 633.

 

InnerKonnect = IK in werkelijke Verbinding en Integratie

 

Ik in mijn gezonde doen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gallery/balancing life reason and passion