AGEnda & Specials

gallery/2018-06-27 18.36.481
 • Open workshop Zelfontmoetingen (Opstellingen met IoPT) - Utrecht i.s.m. Cor et Anima

Wil je jezelf beter leren kennen? Je (on)bewuste verwondingen uit je kindheid herkennen en helen? Gezondere relaties onderhouden? Onderzoek via de kracht van menselijke resonantie de (onbewuste) patronen die je hebt ontwikkeld en kom zo een stapje dichter bij jezelf.
De dag is bedoeld voor mensen die óf zelf een intentie/ verlangen willen uitwerken volgens de opstellingenmethode op basis van de theorie van Prof. Dr. Franz Ruppert óf getuige en resonantiepersoon willen zijn.

Het individuele werk en het groepswerk met deze methode hebben naar onze ervaring beide een eigen kwaliteit en aanvullende werking. Ook getuige zijn van het proces van een ander of resoneren met een deel van een ander is een intieme en bijzondere gebeurtenis en onze persoonlijke ervaring is dat je van beiden ook altijd veel over jezelf leert.

Wij willen een veilige ruimte in een groep met mensen bieden om dit mogelijk te maken. De opzet is dat 4 mensen de gelegenheid hebben een eigen intentie uit te werken en wij als groep getuige zijn van deze processen.

Deze dag wordt georganiseerd door Valeria Lamers van Cor et Anima en Aart Harder van Harder & Verder, hart voor Perspectief. Wij zijn die dag beiden beschikbaar als procesbegeleider.

Graag tot dan.

Data:

 • Zaterdag 26 oktober 2019 - 10.00 uur tot 17.30 uur (in Den Haag !!)

 • Zaterdag 18 januari 2020 - 10.00 uur tot 17.30 uur

 • Zaterdag 28 maart 2020 -  10.00 uur tot 17.30 uur

 • Zaterdag 4 juli 2020 -  10.00 uur tot 17.30 uur

 • Zaterdag 19 september 2020 -  10.00 uur tot 17.30 uur

 • Zaterdag 28 november 2020 -  10.00 uur tot 17.30 uur

Investering in jezelf:

Opsteller die de vraag (opstelling) inbrengt € 120,- en deelnemers (representanten) € 40,-

Locatie:

Werkplaats voor IoPT Eigen weg*

Pieter Bernagiestraat 79,

3522 DC Utrecht

* Op 26 oktober 2019 zal de open workshop In Den Haag bij Cor et Anima georganiseert worden

adres: Benoordenhoutseweg 23,  2596 BA DEN HAAG

Interesse? Inschrijven via info@harderenverder.nl of valeria@coretanima.com of

via het contactformulier op beide internetsites www.coretanima.com of www.harderenverder.nl . 

 

 • Open avond zelfontmoetingen (Opstellingen met IoPT) in Den Haag - Cor et Anima

Data

Dinsdagavond 5 november 2019 - 19.00 uur tot 22.15 uur

Dinsdagavond 11 februari 2020 - 19.00 uur tot 22.15 uur

Dinsdagavond 31 maart 2020 - 19.00 uur tot 22.15 uur

Locatie: Cor et Anima

Interesse? Inschrijven via valeria@coretanima.com of via het contactformulier op de internetsites www.coretanima.com

 

 • IoPT Verdiepend Traject - Zelfontmoetingen in een vaste groep i.s.m. Cor et Anima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je jezelf beter leren kennen? Je verwondingen uit je kindheid helen? Gezondere relaties onderhouden? Onderzoeken via de kracht van menselijke resonantie de (onbewuste) patronen die je hebt ontwikkeld en zo een stapje dichter bij jezelf te komen. Wil je dat in een vertrouwde, veiligheid biedende vaste groep doen en zo regelmatig aan je eigen proces werken?

Dit traject is bedoeld voor mensen die zelf hun intenties willen uitwerken volgens de opstellingenmethode op basis van de theorie van Prof. Dr. Franz Ruppert (IoPT) en daarbij resonantiepersoon willen zijn in de processen van de andere deelnemers. Het regelmatig werken in een vaste, vertrouwde groep geeft een extra kwaliteit en aanvullende werking. Er is ruimte voor vragen en bij behoefte kan inzicht, reflectie en toelichting op de theorie onderdeel van het programma zijn.

In een groep met maximaal 8 mensen heb je de gelegenheid eigen intenties uit te werken en getuige te zijn van elkaars processen.

De groep zal acht keer bij elkaar komen en iedere deelnemer krijgt gegarandeerd drie keer de gelegenheid een eigen vraag/ intentie uit te werken. Doordat we in een vaste groep werken ben je tevens getuige van elkaars opeenvolgende opstellingen en krijg je inzicht in welke rol de opstellingen kunnen spelen in iemands ontwikkelingsproces. Ook voor je eigen ontwikkeling kan dat ondersteunend en van belang zijn.

Deze groep is geschikt voor zowel mensen die enige ervaring hebben met dit werk als ook voor nieuwkomers.

Het traject wordt verzorgd door Valeria Lamers van Cor et Anima en Aart Harder van Harder & Verder, hart voor Perspectief. Zij zijn beiden beschikbaar als procesbegeleider en als representant.

Locatie:

Werkplaats voor IoPT Eigen Weg                                

Pieter Bernagiestraat 79,

3522DC Utrecht

Interesse? Inschrijven via info@harderenverder.nl of valeria@coretanima.com of

via het contactformulier op beide internetsites www.coretanima.com of www.harderenverder.nl

 

Data Groep 1 2019 & 2020

 • Vrijdagmiddag 30 augustus 2019 -13.00 uur tot 17.30 uur

 • Vrijdagmiddag 18 oktober 2019 - 13.00 uur tot 17.30 uur

 • Vrijdagmiddag 29 november 2019 - 13.00 uur tot 17.30 uur

 • Vrijdagmiddag 10 januari 2020 - 13.00 uur tot 17.30 uur

 • Vrijdagmiddag 21 februari 2020 - 13.00 uur tot 17.30 uur

 • Vrijdagmiddag 20 maart 2020 - 13.00 uur tot 17.30 uur

 • Vrijdagmiddag 17 april 2020 - 13.00 uur tot 17.30 uur

 • Vrijdag 22 mei 2020 - 10.00 uur tot 17.30 uur (hele dag)

Investering in jezelf voor het gehele traject: € 675,- 

 

Data Groep 2 - 2020

 • Start: Woensdag 26 februari 2020 – 13.00 uur tot 17.30 uur
 • Woensdag 25 maart 20120– 13.00 uur tot 17.30 uur
 • Woensdag 22 april 2020– 13.00 uur tot 17.30 uur
 • Woensdag 27 mei 2020– 13.00 uur tot 17.30 uur
 • Woensdag 15 juli 2020– 13.00 uur tot 17.30 uur
 • Woensdag 2 september 2020– 13.00 uur tot 17.30 uur
 • Woensdag  14 oktober 2020– 13.00 uur tot 17.30 uur
 • Woensdag 18 november 2020 – 10.00 uur tot 17.30 uur (hele dag!)

Investering in jezelf voor het gehele traject: € 675,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Opleiding IoPT Practitioner - groep 1 - 2020 i.s.m. Cor et Anima

 

Basis module 3 x 2 dagen, Investering € 1.250,-

 

Locatie:

Werkplaats voor IoPT Eigen weg

Pieter Bernagiestraat79,

3522 DC Utrecht

 

Module 1: Basis – 3 x 2 dagen

 • 9 en 10 maart 2020 – 10.00 uur tot 17.30 uur
 • 9 en 10 april 2020 – 10.00 uur tot 17.30 uur
 • 14 en 15 mei 2020 – 10.00 uur tot 17.30 uur

Vervolg modulen met als thema's: Traumabiografie, Facilitren en Ik als IoPT Practitioner, individuleel ondersteunen  

Modulen zijn ook los te volgen.

Aanmelden via info@harderenverder.nl of valeria@coretanima.com of

via het contactformulier op beide internetsites www.coretanima.com of www.harderenverder.nl . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • In je Ware Kracht - Opstellingsgroep voor mannen met eigen vragen

Data:

 • zaterdag 12 oktober 2019,

 • vrijdag 15 november 2019 en

 • zaterdag 7 december 2019.

Locatie: Werkplaats voor IoPT, Pieter Bernagiestraat 79, 3522DC Utrecht.

Aanvang 10.00 uur tot 17.00 uur.

Kosten: alleen representant € 20 en met het opstellen een eigen intentie € 20 + € 80 = € 100

Informatie en aanmelden: info@harderenvrder.nl of vivine@eigenweg.info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Trauma in organisaties, Introductie workshop i.s.m, Oscar Westra van Holthe

 

datum:

data 13 maart 2020 - 13,00 uur tot 17.30 uur

 

Locatie

De Nieuwe Poort

Claude Debussylaan 2,

1082 MD Amsterdam

 

Investering € 250,00

 

Inschrijven en informatie: info@harderenverder.nl of via de pagina: www.westravanholthe.com

 

 

 

 • Vader gespreksgroep i.s.m. OOK 

In samenwerking met de vereninging Ouders van een Overleden Kind (OOK) organiseert en begeleid Aart Harder gespreksgroepen met Vaders van een overleden kind. Ongeveer 1x per 6 weken komt een groep van vaders bijeeen om a.d.h.v. een thema met elkaar in gesprek te gaan over het verlies van hun kind, over hun verdriet, hun pijn, maar ook over hoe verder met het leven. Het met elkaar delen, herkennen, voelen, begrijpen, zien en voor hen zelf erkennen hoe het was en hoe het nu is, doet deze mannen/vaders goed en brengt rust en stelt hen zelf in staat een gezonde verandering in hun leven voor elkaar te krijgen.  Deelname verloopt via OOK. Wil je meer informatie over deze groep dan kan dat door een bericht te sturen naar info@harderenverder.nl 

 

 • Specials (opstellingsworkshops)

Thema's (voorbeelden):

 • Verlies en Rouw
 • Samenleven en relaties
 • Traumatiserende en getraumatiseerde samenleving (dader- en slachtofferdynamiek)
 • Burn-out en Bore-out
 • Voedings- en eetvragen
 • Adoptie
 • Gezondheid en symptomen
 • Werk en Loopbaan 

Data volgen binnenkort.

 

 • Lezingen op aanvraag

Lezingen met thema.

 • Ken Je Zelf

  • Waar kom je vandaan? 

  • Wie ben je tot nu geworden?

  • Waar wil je heen?

 • Psycho-educatie.

Lezing of informatieoverdracht ter voorbereiding en ondersteuning van onze werkwijze Desgewenst geven we tijdens onze activiteiten psycho-educatie. Ook kan daarvoor een individuele afspraak worden gemaakt. Psycho-educatie kan om verschillende redenen wenselijk zijn. De methode waarmee wij werken baseert zich op erkende hechtings- en traumatheorieën. Extra uitleg daarover kan helpend zijn om tot een eigen onderzoeksvraag te komen. Als je het ook met je ‘hoofd’ kunt begrijpen, kan dat ondersteunend werken in je proces. Theoretische bedding verschaft mogelijk net dat stukje veiligheid en zekerheid om je je op het eigen, maar nog  ‘onbekende terrein’ te durven begeven.

Locatie:  IGZ te Zaltbommel

Data nntb.

 

gallery/oscarwestravanholthe-aartharder-traumainorganisaties-e1548689290628
gallery/ook-logo_klein
gallery/omgaan-met-weerstand
gallery/16 - kopie