AGEnda & Specials

 • Individuele sessies en/of indien gewenst via e-IoTP proces / e-IZR begeleiding *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanwege de aard van psycho trauma, kan het juist fijn zijn om in een-op-een sesies aan de gang te kunnen gaan; Voor mensen die zich in een groepsomgeving overweldigd kunnen voelen. Het is een mooie optie om in veiligheid en vertrouwen te werken, vooral aan het begin van je reis.

Harder & Verder, hart voor Perspectief  biedt individuele sessies aan,. We werken met de intentie methode uit de IoPT-theorie.

Een sessie duurt over het algemeen 2 uur. Deze tijd reserveer ik voor jou. Je bent van harte welkom om contact met mij op te nemen om te bespreken welke aanpak het beste voor jou is.

Via Videobellen met Zoom professional

Harder & Verder biedt ook één-op-één sessies via Zoom aan. Dit kan fijn zijn voor clienten die in het buitenland wonen, de reis naar Zaltbommel te ver vinden of nu met de huidige sociale distantie maatregelen ivm de corona crisis.. 

Persoonlijk

Harder & Verder biedt de mogelijkheid tot persoonlijke één-op-één sessies in Zaltbommel of via video bellen vanuit huis.

Praktijkadres:

Het Groene Huis (rechtervleugel naast het Gemeentekantoor van Zaltbommel op de 2de verdieping),

Hogeweg 11,

5301 LB Zaltbommel.

 

Neem contact met ons op voor een afspraak en/of meer informatie. Zie >>>>>   

 

Werkshop IoPT Zelfontmoetingen - Online door Lamers & Harder, Zelfontmoetingen met IoPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je jezelf beter leren kennen? Je (on)bewuste verwondingen uit je allereerste levensfase en (vroege)kindertijd herkennen en helen? Gezonde relaties onderhouden en meer energie? Onderzoek via de kracht van menselijke resonantie de (onbewuste) patronen die je hebt ontwikkeld en kom zo een stapje dichter bij jezelf.
De dag is bedoeld voor mensen die óf zelf een intentie/ verlangen willen uitwerken volgens de opstellingenmethode op basis van de theorie van Prof. Dr. Franz Ruppert óf getuige en resonantiepersoon willen zijn.

Het individuele werk en het groepswerk met deze methode hebben naar onze ervaring beide een eigen kwaliteit en aanvullende werking. Ook getuige zijn van het proces van een ander of resoneren met een deel van een ander is een intieme en bijzondere gebeurtenis en onze persoonlijke ervaring is dat je van beiden ook altijd veel over jezelf leert.

Wij willen een veilige ruimte in een groep met mensen bieden om dit mogelijk te maken. De opzet is dat 4 mensen de gelegenheid hebben een eigen intentie uit te werken en wij als groep getuige zijn van deze processen.

Deze dag wordt georganiseerd door Valeria Lamers van Cor et Anima en Aart Harder van Harder & Verder, hart voor Perspectief. Wij zijn die dag beiden beschikbaar als procesbegeleider.

Graag tot dan.

Data: tot nadere datum zullen al onze workshops online plaatsvinden

 • Zaterdag 9 januari 2021 - 9.00 uur tot 14.00 uur

 • Zaterdag 20 februari 2021 - 9.00 uur tot 14.00 uur

 • Zaterdag 10 april 2021 - 10.00 uur tot 17.30 uur (afhankelijk van de omstandigheden mogelijke live)

Investering in jezelf:

Vraaginbrenger die de intentie inbrengt € 100,- en deelnemers (representanten) € 15,-

Locatie:

Bij je thuis, op de bank of op een andere plek

 

Interesse? Inschrijven via info@lamersenharder.nl of >>>>>

 

 

 • Open avond zelfontmoetingen met IoPT - Online 

Data

Donderdagavond 5 november 2020 - 19.00 uur tot 22.00 uur

Dinsdagavond 8 december 2020 - 19.00 uur tot 22.00 uur

Dinsdagavond 19 januari 2021 - 19.00 uur tot 22.00 uur

Dinsdagavond 9 maart 2021 - 19.00 uur tot 22.00 uur

Locatie: bij je thuis

Interesse? Inschrijven via valeria@coretanima.com of info@lamersenharder.nl

 

 • IoPT Verdiepend Traject - Zelfontmoetingen in een vaste groep door Lamers & Harder, vrijplaats voor IoPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je jezelf beter leren kennen? Je verwondingen uit je allereerste lvensfase en (vroege)kindertijd herkennen en helen? Gezonde relaties onderhouden en meer energie? Onderzoeken via de kracht van menselijke resonantie de (onbewuste) patronen die je hebt ontwikkeld en zo met stappen dichter bij jezelf te komen. Wil je dat in een vertrouwde, veiligheid biedende vaste groep doen en zo regelmatig aan je eigen proces werken?

Dit traject is bedoeld voor mensen die zelf hun intenties willen uitwerken volgens de opstellingenmethode op basis van de theorie van Prof. Dr. Franz Ruppert (IoPT) en daarbij resonantiepersoon willen zijn in de processen van de andere deelnemers. Het regelmatig werken in een vaste, vertrouwde groep geeft een extra kwaliteit en aanvullende werking. Er is ruimte voor vragen en bij behoefte kan inzicht, reflectie en toelichting op de theorie onderdeel van het programma zijn.

In een groep met maximaal 8 mensen heb je de gelegenheid eigen intenties uit te werken en getuige te zijn van elkaars processen.

De groep zal acht keer bij elkaar komen en iedere deelnemer krijgt gegarandeerd drie keer de gelegenheid een eigen vraag/ intentie uit te werken. Doordat we in een vaste groep werken ben je tevens getuige van elkaars opeenvolgende opstellingen en krijg je inzicht in welke rol de opstellingen kunnen spelen in iemands ontwikkelingsproces. Ook voor je eigen ontwikkeling kan dat ondersteunend en van belang zijn.

Deze groep is geschikt voor zowel mensen die enige ervaring hebben met dit werk als ook voor nieuwkomers.

Het traject wordt verzorgd door Valeria Lamers van Cor et Anima en Aart Harder van Harder & Verder, hart voor Perspectief. Zij zijn beiden beschikbaar als procesbegeleider en als representant.

 

Locatie:

Online bij je thuis

 

Interesse? Inschrijven via info@lamersenharder.nl of >>>

 

Data Groep 1 2019 & 2020 - groep is vol 

 • Vrijdagmiddag 30 augustus 2019 -13.00 uur tot 17.30 uur

 • Vrijdagmiddag 18 oktober 2019 - 13.00 uur tot 17.30 uur

 • Vrijdagmiddag 29 november 2019 - 13.00 uur tot 17.30 uur

 • Vrijdagmiddag 10 januari 2020 - 13.00 uur tot 17.30 uur

 • Vrijdagmiddag 21 februari 2020 - 13.00 uur tot 17.30 uur

 • Vrijdagmiddag 23 oktober 2020 - 13.00 uur tot 17.30 uur

 • Vrijdagmiddag 30 oktober 2020 - 10.00 uur tot 17.30 uur

 • Vrijdag 27 november 2020 - 10.00 uur tot 17.30 uur 

Investering in jezelf voor het gehele traject: € 675,- 

 

Data Groep 2 - 2020/2021 - Online.

 • Start: Woensdag Woensdag  14 oktober 2020– 13.00 uur tot 17.30 uur.
 • Woensdag 18 november 2020 – 13.00 uur tot 17.30 uur
 • Woensdag 2 december 2020 - 13.00 uur tot 17.30 uur
 • Woensdag 13 januari 2021 - 10.00 uur tot 17.30 uur
 • Woensdag 24 februari 2021 - 10.00uur tot 17.30 uur,
 • Woensdag 24 maart 2021 - 10.00 uur tot 17.30 uur.

Investering in jezelf voor het gehele traject: € 675,-

 

 • Opleiding IoPT Practitioner - 2020/2021 door Lamers & Harder, vrijplaats voor IoPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basismodule

Deze basismodule bestaat uit drie blokken van telkens twee dagen. De dagen bestaan afwisselend uit theorie, oefeningen en proceswerk met telkens reflectie erna. Wat is trauma? Wat is identiteit? Wat betekent traumabiografie? Wat is het driedelig traumamodel van Franz Ruppert, hoe herken je het in een proces… zijn allemaal vragen die aan bod komen.

Deze module staat op zichzelf en geeft een eerste overzicht over theorie en werkwijze van IoPT.

Tegelijkertijd is zij de opstart voor een reeks verdiepingsmodules die telkens dieper op de aangeraakte onderwerpen zullen ingaan.

 

Voor wie?

Voor professionals en andere geïnteresseerden die kennis willen nemen van de theorie en de werkwijze van IoPT.

 

Vervolg modulen met als thema's: Trauma van identiteit, Trauma van Liefde, Trauma van Seksualiteit, Trauma van eigen daderschap, Begeleidersvaardigeheden: Ik als IoPT Begeleider in 1 op 1 sessies en groepssessies.  

Deze Modulen kun je ook los van de basis module volgen, indien je al op andere wijze de basiskennis hebt opgedaan van IoPT of de IZR-methode .

 

Investering: Basis module 3 x 2 dagen Normaal € 1.050,- Nu ter introductie € 850,-

 

Locatie:

Cor et Anima, 

Benoordenhoutseweg 23

 2596 BA Den Haag

 

Data Module 1: Basis – 3 x 2 dagen

Data Module 1: Basis – 3 x 2 dagen

 • Blok 1 – maandag 18 en dinsdag 19 januari 2021 van 10.00 uur tot 17.30 uur - Psyche, Trauma, Stress, Indentiteit en IoPT 
 • Blok 2 – maandag 8 en dinsdag 9 fabruari 2021 van 10.00 uur tot 17.30 uur - TOG Model en de Trauma biografie
 • Blok 3 – maandag 22 en dinsdag 23 februari 2021 van 10.00 uur tot 17.30 uur - IoPT in de praktijk, de intentie methode

 

Informatie en Aanmelden via info@lamersenharder.nl

 

 

 • Find Your Authentic Power  - Online IoPT Opstellingsgroep voor mannen 

               organisatie: Lamers & Harder, vrijplaats voor IoPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn weer van start met de mannengroep. 1x per maand een halve dag. Door bekende oorzaken heeft e.e.a. stilgelegen maar nu gaan we weer verder. Alleen in een iets andere vorm, namelijk digitaal via Videor bellen (ZOOM professional).

We werken deze dag uiteraard met de intentiemethode uit de IoPT theorie. IoPT staat voor Identiteit (ge)orienteerde Psychotraumatheorie en Therapie en is ontwikkeld door Prof. Dr. Franz Ruppert uit Munchen, Duitsland.

Lamers & Harder heeft In de afgelopen tijd veel ervaring opgedaan met het werken met online sessies met de IoPT werkmethode en zijn tot de ervaring gekomen dat dit ook bijzonder goed werkt. Het is anders, maar het blijkt dat online werken in een groep, met enige flexibiliteit van beide kanten, tot zeer mooie resultaten leidt! Zo zijn wij tot de ontdekking gekomen dat het op afstand ondersteunen van de zelfontmoetingsprocessen via ZOOM wel degelijk voor ieder tot de werkbare mogelijkheden behoort.

Werken online heeft voordelen: Je hoeft niet te reizen, het is veilig, geen 1,5 meter gedoe, je bent in je eigen omgeving, je beheert je eigen tijd, je kunt pauzes nemen wanneer het jou uitkomt. We werken de hele dag door en tussen de processen door zijn er korte pauzes en een uitgebreidere lunchpauze.

 

Voor wie?

Voor mannen die zichzelf beter willen leren kennen. Je (on)bewuste verwondingen uit je allereerste levensfase en (vroege)kindertijd willen herkennen en helen. Gezonde en constructieve relaties willen onderhouden en meer energie willen. Onderzoek via de kracht van menselijke resonantie de (onbewuste) patronen die je hebt ontwikkeld en kom zo in stappen dichter bij jezelf. Je hoeft geen voorkennis van de methode te hebben.

 

Waarom?

Als man zijn we ontstaan in de buik van onze moeder, een vrouw. We verbleven er 9 maanden en werden geboren uit haar buik. Het is onze eerste samenwerking en relatie in het leven. We zijn zeker de eerste levensjaren 100% afhankelijk van onze ouders. Het is ook onze meest kwetsbare levensperiode, maar ook de fase waarin we het snelst leren. Ook onze vader, een man was wel of niet aanwezig in al zijn vormen en wat betekende dat voor jou in relatie tot voorgaande? Het is ook een natuurlijke beweging dat je als kind/jongen/man zelfstandig verder gaat en dat de je daarin gesteund en voorbereid wordt. De bond met de moeder en vader wordt anders. Het loslaten en zelfstandig worden is voor zowel de jongen/man als de moeder een opgave. Hierin speelt de vader ook een rol. Wat als deze er niet of het ook niet weet?   

De ervaring leert dat we ooit in onze meest kwetsbare periode ook het makkelijkst (psychisch) verwond konden worden en ons daardoor noodgedwongen (on)bewust hebben moeten aanpassen. Veelal licht hier de bron voor het niet goed om gaan met je eigen gevoelens en heb je allerlei overlevingsstrategieën geleert, die echter met de tijd steeds minder goed werken. Op de lange duur gaat dat ten koste gaat van het plezier in het werk, de kwaliteit van de relatie met je partner, kinderen, familie, vrienden en collega’s. Soms leidt dat ook tot gezondheidsklachten.

Het is dan ook een gezonde beweging om jezelf te willen helen en het innerlijke conflict in je zelf te ontraadselen en tot helderheid en waarheid te brengen.

Wat heeft dit voor jou persoonlijk betekent? Voor je ontwikkeling van jou, als man en hoe je “in het nu” functioneert. Nieuwsgierig?  Je kunt via zelfontmoetingen hierover stapsgewijs inzicht en helderheid verkrijgen. Helen bij IoPT gaat over jezelf bevrijden van wat van buiten kwam dat zorgde voor de schade en de pijn (traumatisering, identificaties en toeschrijvingen).

 

Praktisch:

Er is deze ochtend ruimte voor 2 zelfontmoetingen en daarnaast ruimte om deel te nemen om te resoneren in de processen van anderen. Vooraf dien je je in te schrijven. Dat kan via een email naar info@lamersenharder.nl

Je ontvangt dan meer informatie over deze dag en wij vragen je een overeenkomst in te vullen waarin je akkoord gaat om vertrouwelijk met de verkregen informatie om te gaan.Vooraf dien je ook akkoord te zijn met de voorwaarden van deze dag en de onlineovereenkomst getekend teruggestuurd te hebben.

We werken deze dag met ZOOM professional. Na inschrijving ontvang je van ons een dag van tevoren een email met een link waarmee je kunt aanmelden en waarmee wij je toelaten tot de workshop. Eerst zal kort een praktische uitleg gegeven worden over het werken met zoom,

Bij de processen zijn Valeria Lamers en/of Muriel Venus aanwezig voor het deelnemen als resonant, indien een vrouwelijke resonant voor jou in jouw proces gewenst is

 

Begeleider van deze dag is Aart Harder. Hij is een zeer ervaren begeleider van zelfontmoetingen en is opgeleid door Franz Ruppert, Vivian Broughton (zijn supervisor), Margriet Wenting en anderen. Aart is door het leven geverfd en beschikt over een warme combinatie van gezonde empathie, gemeende compassie, rationeel aanwezig en beheersing van de methode. Hij ondersteunt je in je eigen proces, met respect voor jou eigen autonomie.  

 

De kosten houden we laagdrempelig:

Kosten eigen vraag + aanwezig deze dag € 70,00 (€ 55 + € 15)

Alleen resoneren + aanwezig de hele dag € 15,00

Je schrijft je in voor deelname aan de hele dag via info@lamersenharder.nl

 

Data:

vrijdag 9 oktober 2020

vrijdag 13 november 2020

vrijdag 11 december 2020

vrijdag 15 januari 2021

vrijdag 19 februari 2021

vrijdag 26 maart 2021

 

 

Locatie: Thuis op een rustige plek waar je niet gestoord wordt en waar anderen geen zicht en geluid hebben op de processen van anderen.  

Thema: Je mannelijkheid, je trauma, je ik

Vooraf informatie? Bel of email Aart. T. 0651580633 of email info@lamerenharder.nl

 

Vooraf aan je deelname dien je akkoord te gaan met een verklaring omtrent de privacy en de veiligheid van alle deelnemers.

 

Informatie en aanmelden: info@lamersenharder.nl of >>>

 

 

 

Trauma in Organisaties  

 •  

 • Open workshop voor zakelijke en werkgerelateerde vragen met behulp van de intentie methode (IoPT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: Op aanvraag  

Aanvang 13.30 uur tot 17.00 uur 

Aanmelden via info@harderenverder.nl

Locatie

Het Groene Huis

Hogeweg 11

5301 LB Zaltbommel

Investering € 85,00 per persoon

 

Inschrijven en informatie: info@lamersenharder.nl  of >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Vader gespreksgroep i.s.m. OOK 

In samenwerking met de vereninging Ouders van een Overleden Kind (OOK) organiseert en begeleid Aart Harder gespreksgroepen met Vaders van een overleden kind. Ongeveer 1x per 6 weken komt een groep van vaders bijeeen om a.d.h.v. een thema met elkaar in gesprek te gaan over het verlies van hun kind, over hun verdriet, hun pijn, maar ook over hoe verder met het leven. Het met elkaar delen, herkennen, voelen, begrijpen, zien en voor hen zelf erkennen hoe het was en hoe het nu is, doet deze mannen/vaders goed en brengt rust en stelt hen zelf in staat een gezonde verandering in hun leven voor elkaar te krijgen.  Deelname verloopt via OOK. Wil je meer informatie over deze groep dan kan dat door een bericht te sturen naar info@harderenverder.nl 

 

 

 • Specials (opstellingsworkshops)

Thema's:

 • Verlies en Rouw
 • Samenleven en relaties
 • Traumatiserende en getraumatiseerde samenleving (dader- en slachtofferdynamiek)
 • Burn-out en Bore-out
 • Voedings- en eetvragen
 • Adoptie
 • Gezondheid en symptomen
 • Werk en Loopbaan 

Data uitgesteld ivm de corona maatregelen. Individuele sessie via e-coaching zijn wel mogelijk. 

 

 

 

 

 • Lezingen en film vertoningen

Lezingen met thema.

 • Ken Je Zelf

  • Waar kom je vandaan? 

  • Wie ben je tot nu geworden?

  • Waar wil je heen?

 • Inleiding over hechtingstrauma en Film In Utero

 • Psycho-educatie.

 

Lezing, film of informatieoverdracht ter voorbereiding en ondersteuning van onze werkwijze. Desgewenst geven we tijdens onze activiteiten psycho-educatie. Ook kan daarvoor een individuele afspraak worden gemaakt. Psycho-educatie kan om verschillende redenen wenselijk zijn. De methode waarmee wij werken baseert zich op erkende hechtings- en traumatheorieën. Extra uitleg daarover kan helpend zijn om tot een eigen onderzoeksvraag te komen. Als je het ook met je ‘hoofd’ kunt begrijpen, kan dat ondersteunend werken in je proces. Theoretische bedding verschaft mogelijk net dat stukje veiligheid en zekerheid om je je op het eigen, maar nog  ‘onbekende terrein’ te durven begeven.

Locatie: Het Groene Huis te Zaltbommel

Data: bij voldoende interesse en op afspraak