Over Harder & Verder

Met compassie naar je kern.

 

“Voor de Ander ben ík de Ander. De blik van de Ander maakt me verantwoordelijk. Wij zijn tegelijkertijd afhankelijk én onafhankelijk” (Emanuel Levinas)

 

Harder & Verder gaat uit van de ondeelbaarheid van lichaam en geest. Onze lichamelijke gezondheid is niet los te zien van onze psychische gezondheid, er is een voortdurende wisselwerking. Door omgevingsinvloeden en aanpassing aan ingrijpende ervaringen kunnen er automatische patronen ontstaan die hun sporen nalaten in lichaam, brein en geest en daarnaast onze identiteit beïnvloeden.

Van nature hebben wij als mens twee basisbehoeftes. Aan de ene kant verlangen we naar nabijheid en streven we naar vervullende en liefdevolle relaties, we willen erbij horen in liefde en geborgenheid, zgn. afhankelijkheid. Aan de andere kant verlangen we naar afgrenzing en willen we ons potentieel benutten, onze talenten aanboren en worden wie we werkelijk zijn, zgn. onafhankelijkheid. Zogezegd hebben we een behoefte aan ‘samen’, en een behoefte aan ‘apart’.

Op het eerste gezicht lijken deze basisbehoeftes elkaars tegenpolen. Wanneer we ons innerlijk vrij voelen, zullen we ons onbelemmerd heen en weer kunnen bewegen tussen deze twee uitersten. Gezien over de langere termijn is er dan balans.

Is die innerlijke vrijheid in onvoldoende mate aanwezig, dan is de kans groot dat we vastlopen en blokkades ontwikkelen. Het hebben van liefdevolle relaties verloopt dan bijvoorbeeld moeizaam. Het kan zijn dat we ons 'te' afhankelijk voelen en niet goed op eigen benen durven te staan. Of we hebben juist het idee dat we niemand nodig hebben en doen ons zelf voor als sterk en 'te' onafhankelijk. 

Het hebben van innerlijke vrijheid hangt nauw samen met de mate waarin we het contact met onszelf ervaren. Belastende vroegkinderlijke interacties, ingrijpende en overweldigende ervaringen kunnen ervoor gezorgd hebben dat we als kind het contact met delen van ons zelf zijn kwijt geraakt. De bijbehorende gevoelens die te heftig en te intens waren om uit te houden, hebben we noodgedwongen afgesplitst en we zijn gaan overleven. Soms hebben we delen van onszelf moeten opgeven om de relatie met onze ouders in stand te kunnen houden. Dat houdt in dat we ons zijn gaan aanpassen. Dit alles gaat ten koste van het contact met het eigen gevoel. Al met al kost dit veel energie en zonder dat we het ons beseffen, belanden we in een toestand van chronische stress. Op de langere termijn heeft dit niet alleen psychische problemen tot gevolg, maar kunnen we ook lichamelijke klachten ontwikkelen.

Via de IoPT werkwijze, waarmee Harder & Verder werkt, kunnen we vanuitonze gezonde psyche onze eigen overlevings-gedrag herkennen, erkennen en ontmaskeren. Dat maakt de weg vrij voor een ontmoeting met onze getraumatiseerde delen. Het is de weg van de drie O’s: Ontwikkelen (van het gezonde deel) –Ontmaskeren (van de overlevingsdelen) en Ontmoeten (van de getraumatiseerde delen). Als we die weg belopen hebben, is er weer ruimte voor onze oorspronkelijke heelheid om aan het woord te zijn in ons leven. Meestal wordt het dan vanzelf ontroerend stil binnenin. En vanuit die stilte vinden we nieuwe mogelijkheden in onszelf om ons verlangen te realiseren, onze doelen te bereiken of onze vragen te beantwoorden.

 

 

Voor Iedereen? Ja.

 

.De werkwijze van Harder & Verder staat voor iedereen open en is ook door iedereen te doen. Harder & Verder ondersteunt bij deze zelfontmoetingen. Alle kennis is aanwezig in het lichaam.

Harder & Verder faciliteert bij het weer beschikbaar komen van deze kennis en ervaring. Jijzelf zorgt voor de integratie in je psyche en lichaam van deze (on)bewuste kennis en ervaringen door te herkennen, te begrijpen, te zien, te voelen en te erkennen.

Zo ben je instaat om zelf te helen en zelf te veranderen.

 

 

"Heling betekent niet dat de schade nooit heeft bestaan. Het betekent dat de schade niet langer onze levens beheerst". 

(uit Stilstaan bij trauma van Vivian Broughton)

 

 

 

 

In Japan werden gebroken objecten vaak gerepareerd met Goud. De barst werd gezien als een uniek stuk van het object zijn geschiedenis, dat bijdraagt aan de schoonheid er van. Overweeg dit eens als je je gebroken voelt.