Coachen waar het pijn doet

 

Coachen waar het pijn doet is ontleed aan de titel van het boek "Coachen waar het pijn doet, begeleiden naar heelheid bij Trauma" van Ien G.M. van der Pol (Boom uitgevrij - 2019). Hierin geeft zij helder uitleg over de IoPT methode bij het coachen.  Harder & Verder wordt in dit boek aanbevolen als practitioner van de methode. 

Coachen waar het pijn doet is dan ook precies wat het zegt als het gaat om omgaan met ingrijpende levensgebeurtenissen zoals verlies- en relationeel trauma. Door middel van zelfontmoetingen blijvend herstellen van (innerlijke) pijn, verdriet, boosheid, wantrouwen en eenzaamheid en zo je eigen potentieel volledig te gebruiken, werkelijk jezelf zijn en het kunnen aangaan van liefdevolle en gezonde relaties met anderen in het heden en in de toekomst.

Het vraagt om een doel van je, enige lef, doorzettingsvermogen en liefde van en voor jezelf. Bij de werkwijze van Harder & Verder heb je zelf de regie over je eigen proces. Harder & Verder is daarbij bewust nadrukkelijk volgend en ondersteunend in veiligheid en vertrouwen. Het aankijken en voelen van de eigen innerlijke pijn brengt je naar de oorsprong van, wat je eerst nog heimelijke of onbewust nog wegstopte, jouw hartverlangens, die je om te kunnen overleven met de mantel der liefde hebt moeten verbergen. Het is dan ook een gezonde beweging om ons zelf te willen helen en het innerlijke conflict in ons te ontraadselen en op te lossen

Via het proces van herkenning, voelen, zien, begrijpen en erkennen kunnen zeggen  "zo was het en is het voor mij (geweest)". Alleen zo kun je echt veranderen, volledig vanuit jezelf en in eigen autonomie.

Het resultaat is innerlijke rust, zelfvertrouwen en tegen jezelf en anderen kunnen zeggen "dit ben ik, werkelijk" en "dit wil ik, werkelijk" en dat op een authentieke wijze, vanuit je gezonde zelf. Je weet en voelt zelf wanneer je vanuit je gezonde of authentieke zelf (‘Ik’) helder kiest wat goed is voor jou, maar ook in gezonde relatie en in balans bent met de ander. Iedereen is immers én afhankelijk én onafhankelijk tegelijkertijd. Dit lijkt tegenstrijdig, maar daarin dé gezonde balans vinden is waar het om gaat,. Je kent en weet immers heel goed de negatieve gevolgen van hoe het voor jou was, toen je weerloos, onmachtig en hulpeloos voelde in het aanzien van de overweldigende krachten. Zij namen en hadden de macht over jou en je had géén enkele keus.

In verbinding zijn met jezelf geeft ontspanning, helderheid, rust, vertrouwen, realiteitszin, plezier in contacten en relaties én in het leven. Werkelijk já zeggen tegen  IK WIL LEVEN!  Dat is voor Harder & Verder, hart voor Perspectief.

Inmiddels ondersteunt Harder & Verder meerdere jaren cliënten succesvol en duurzaam met IoPT. Hij heeft zelf de helende werking en het enorme helende potentieel van deze theorie en methode ervaren.

Je bent van harte welkom. Interesse? Vraag hier een ondersteunend gesprek aan >>>

 

Als je verder wil lezen op deze pagina. Hieronder volgt:

 • Een overzicht waarvoor je bij Harder & Verder terecht kunt;
 • Korte uitleg van de achtergrond en de werkwijze;
 • Video's met Franz Ruppert en Vivian Broughton (in het Duits en Engels) met  heldere uitleg en
 • Onderaan vind je nog een literatuurlijst ter inspiratie.

Op de pagina agenda van deze site vind je inhoudelijke informatie over de diverse activiteiten en workshops met de actuele data.  

                                                   

Overzicht en toelichting van de activiteiten van Harder & Verder, hart voor Perspectief:

- Coachen & Therapie 

 • Omgaan en helen van eigen Traumatische ervaringen
 • Vragen over eigen Identiteit & Autonomie (Wie ben ik, werkelijk? en Wat wil ik, werkelijk?) 
 • Relaties en Samenwerkingsproblemen
 • Leven met Verlies en omgaan met Rouw (verlies trauma)
 • Persoonlijk leiderschap
 • Werk en Loopbaanvragen
 • Zingevingsvragen
 • Burn-out, Chronische of Toxische Stress,
 • Somatische onverklaarbare lichamelijke klachten (SOLK)

- Intentie methode en Identiteits Opstellingen

 • IndividueeI
 • Zelfontmoetingen met IoPT (groep)
 • Verdiepend traject IoPT (groep)
 • In je ware Kracht - opstellingsgroep voor mannen met eigen vragen (groep)
 • Supervisie IoPT (voor professionals, Individueel en met een groep)

- Workshops, Training & Opleiding

 • Basismodule IoPT en vervolg modullen i.s.m, Valeria Lamers van Cor et Anima
 • workshop faciliteren van 1 op 1 opstellingen met IoPT methode
 • Trauma in Organisaties i.s.m Oscar Westra van Holthe 

- Lezingen en congressen

 • Ervaringsdeskundige m.b.t leven met verlies & omgaan met rouw
 • Lezingen met thema Ken Je Zelf
  • Waar kom je vandaan? 
  • Wie ben je tot nu geworden?
  • waar wil je heen?
 • Thema: Wie ben ik in een traumatiserende en getraumatiseerde samenleving

Vraag hier een ondersteunend gesprek aan >>> 

 

Omgaan met Trauma.

Iedereen kan het slachtoffer worden van een zeer ingrijpende gebeurtenis. Ons brein schakelt dan over op een noodstrategie. Dit kan leiden tot psychisch trauma. Gelukkig zijn er mogelijkheden om van een trauma te herstellen en met vernieuwde kracht verder te leven.

Trauma is het Griekse woord voor 'wond' en gebruiken we in de term 'psychisch trauma', om de psychische gevolgen aan te duiden van zeer schokkende gebeurtenissen, die op slag iemands hele leven onderuit halen. Kenmerkend voor deze gebeurtenissen is dat ze gepaard gaan met een gevoel van hevige bedreiging en angst, pijn of verdriet, en overweldigende gevoelens van hulpeloosheid en machteloosheid.

Wat er gebeurd is dat Ingrijpende situaties ons vlucht en vechtsysteem overvragen, omdat ze té plotseling of angstaanjagend zijn. Ze laten zo hun sporen na in iemands psyche, relaties en leven en hebben soms gevolgen voor iemands gezondheid.

Dat hoeft overigens op de lange duur niet altijd alleen maar nadelig te zijn. Uit persoonlijke ervaring weet Aart Harder, dat wie eenmaal bekomen is van de schok en de tijd neemt voor verwerking, vaak een nieuwe, zinvolle invulling kan geven aan het leven, ook al wordt het nooit meer zoals daarvoor.

 

Gevolgen:

 • Ingrijpende situaties kunnen ons vluchten vechtsysteem overvragen, omdat ze té plotseling of angstaanjagend zijn. Dan schakelen onze psyche en ons lichaam over op een noodmechanisme, waarbij we juist niet meer in actie kunnen komen, maar verstarren, bevriezen of ons machteloos onderwerpen.
 • Overlevingsstrategieën (ook in de vroege pre-verbale en pre-geheugen levensfase) redden iemands leven, maar later vormen ze een stagnatie voor verdere ontwikkeling.
 • Er is een verband aangetoond tussen jeugdtrauma's en bepaalde chronische ziekten.
 • Wie de tijd neemt voor verwerking kan zijn leven vaak een nieuwe, zinvolle invulling geven.

Harder & Verder, hart voor Perspectief is gespecialiseerd in het ondersteunen van mensen die in hun leven één of meerdere trauma's hebben opgelopen. Trauma heeft namelijk de neiging zich te herhalen, veelal voortkomend uit vroegkinderlijke ervaringen als niet gewenst, niet geliefd, niet beschermd en de gevolgen van eigen daderschap, naar jezelf en/of anderen als gevolg van trauma. Alle latere traumatische ervaringen in je leven bevatten namelijk de zaden voor hertraumatisering van het oorspronkelijke trauma.                                                       Vraag hier voor een ondersteunend gesprek  >>>

 

IoPT, Identiteit & Autonomie

De werkwijze waar Harder & Verder, hart voor Perspectief mee werkt is IoPT, wat staat voor Indentiteits georiënteerde Psychotrauma Theorie en therapie (in het Duits: Identitätsorientierten Psychotraumatheorie (IoPT). Identiteit is in deze theorie een belangrijk basisbegrip.

In de definitie van Franz Ruppert betekent identiteit: de som van al je levenservaringen vanaf conceptie tot en met nu. Hiermee wordt de ‘ik’ gezien als een samenstel van alle levenservaringen die iemand heeft doorgemaakt en het effect daarvan op zijn of haar emotionele, psychische en fysieke ontwikkeling als mens. Trauma is een overweldigende levenservaring die de eigen identiteit blokkeert, uitstelt of ontneemt en neurologische wijzigingen veroorzaakt in de psyche.

Psychotrauma is het andere belangrijke basisbegrip. Het is een bijzonder stressvolle levenservaring waarbij we niet in staat zijn om het trauma emotioneel, psychisch en fysiek op te vangen en op te lossen. Het ontbreekt ons aan persoonlijke capaciteiten en middelen. We zijn compleet hulpeloos in het aanzicht van overweldigende krachten, die de macht over ons nemen. De enige optie of uitweg die we dan hebben is om te dissociëren, te bevriezen en te fragmenteren. Dit laatste noemen we splitsen. Psychologisch en emotioneel splitst de ‘psyche’ (de ‘ik”) en maken we de ondragelijke ervaringen onbewust. Stressreactie als vluchten of vechten zijn onvoldoende en falen. Dit proces gaat geheel buiten onze controle en we hebben geen andere keus. 

Door Ruppert is onderstaand model ontwikkeld waarmee weergegeven wordt wat er met de psyche gebeurd na trauma. De psyche wordt gesplitst in trauma delen, overlevingsdelen en gezonde delen.

 

Schematisch ziet dit er zo uit:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerken van gezonde delen:

 • Staat open voor de realiteit,

 • is in staat om gevoelens te uitten en te reguleren,

 • heeft de capaciteit voor oprechte empathie,

 • is in staat om veilige binding/hechting te maken,

 • is in staat om destructieve hechting op te lossen,

 • normale seksuele verlangens en gedragingen,

 • heeft een goed geheugen over eigen verleden,

 • is in staat tot zelf reflectie,

 • is in staat tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid ,

 • zoekt naar helderheid en de waarheid,

 • heeft voldoende zelfvertrouwen,

 • maakt goed contact en

 • gepaste gevoelens van schuld.

Kenmerken van trauma delen:

 • Slaat de herinnering op aan het trauma,

 • slaat de emoties en ervaringen behorend bij het trauma op,

 • houden altijd dezelfde leeftijd van het moment dat het trauma toesloeg,

 • zijn doorlopend bezet door de traumatische ervaring,

 • kan onvoorspelbaar en plotseling getriggerd worden.

Kenmerken van de overlevingsdelen:

 • Creëren en bewaken de split in de psyche,

 • ontkennen en onderdrukken de trauma ervaringen,

 • ontwikkelen vermijdingsgedrag,

 • ontwikkelen (overmatig) controle gedrag,

 • ontwikkelen compensatie gedrag met gebruik van drugs, alcohol, eetstoornissen, seks, gokken e.d.,

 • bevorderderen illusies, leugens en valse informatie,

 • veroorzaken nieuwe splitsingen indien nodig voor het voortzetten van het onderdrukken van trauma

Franz Ruppert gaat in zijn IoPT theorie en methode uit van de volgende trauma categorieën:

 • Existentieel trauma: ongevallen, overvallen, marteling, operaties etc.

 • Trauma van Identiteit: het onvermogen om je eigen identiteit te hebben; kenmerk: ongewenst zijn.

 • Trauma van Liefde (kunnen liefhebben): het onvermogen om een liefdevolle relatie te realiseren met de moeder, Kenmerk: ongeliefd zijn

 • Trauma van Seksualiteit: blootgesteld aan verwarrende sensuele en/of seksuele contacten;             kenmerk: onbeschermd zijn

 • Trauma van dader zijn. Daderschap nodig hebben als een overlevingsstrategie.

De laatste 4 trauma’s maken deel uit van de zgn. Trauma biografie.

Essentieel gegeven is dat ingrijpende gebeurtenissen in het begin van ons leven ons verdere leven bepalen. Het is daarom belangrijk om te begrijpen en in te zien dat alle latere trauma's altijd een re-triggering is van deze eerdere primair bepalende levensgebeurtenissen. Om latere trauma's te helen of op te lossen zonder de eerder opgelopen trauma's te helen zal uiteindelijk niet duurzaam blijken te zijn. 

Het werken aan je trauma biografie stelt je in staat om duurzaam te helen en zo je gezonde of authentieke zelf te zijn via onderstaand beschreven werkwijze. 

Het is een belangrijk gegeven dat alle mensen over gezonde delen beschikken en zo het potentieel in zich hebben om vanuit zichzelf te helen.          

                                    Vraag hier voor een ondersteunend gesprek >>>

 

Werkwijze intentie opstelling:

De methode, waarmee de inzichten verkregen worden en de doelstellingen van de identiteit-georiënteerde Psychotrauma theorie (IoPT) gerealiseerd worden, is genaamd de Intentie methode en het proces noemen we een intentie opstelling. Hierin faciliteert de coach/therapeut de cliënt zodanig dat de cliënt ten alle tijden de eigen regie voert tijdens de opstelling. De client handelt vanuit zijn eigen autonomie en dit wordt volledig gerespecteerd. Dit is een belangrijke voorwaarden om trauma die is ontstaan uit menselijk handelen (de overweldigende kracht) te helen.  

Om een intentie of hartsverlangen waarmee de cliënt wil werken te formuleren, gaat de cliënt de volgende vragen aan zichzelf stellen:

 • wat wil ik bereiken door middel van dit werk?
 • Wat is mijn doel? Wat zou ik graag nader willen onderzoeken?
 • Wat is de volgende stap in mijn proces?

Wanneer de cliënt  zijn intentie duidelijk heeft, wordt hij gevraagd om het op te schrijven op een whiteboard of een flip chart. Hij kan tijdens het schrijven of daarna nogmaals zijn intentie op zich in laten werken om te bezien of zijn intentie voor dit moment voldoende wordt weerspiegeld. Zowel tijdens het opschrijven als daarna kan hij dit nog wijzigen. Gedurende de opstelling wordt de intentie niet gewijzigd. 

De intentie is nu leesbaar voor de persoon zelf als voor alle andere deelnemers.

De intentie is de basis voor het verdere proces tijdens de opstelling.

De woorden uit de intentie worden opgeschreven op post-its, deze post-its met een woord/aanwijzing worden geplakt op naamtags of badge en vervolgens worden deze badges geven aan de representanten die gevraagd worden door de vraagsteller voor de elementen (woord/aanwijzing) uit zijn intentie.

 

“De ogen van de Ander zijn de spiegels van je zelf” (Emmanuel Levinas).

 

Wanneer vraagsteller het signaal geeft om te beginnen met het proces aan de representanten vindt eerst een korte periode plaats van non-verbale communicatie en ontstaat de basisstructuur van de opstelling.

Nu begint het proces, waarin, de persoon die werkt aan zichzelf, diep inzicht kan verkrijgen in zijn eigen innerlijke wezen.

Elk woord of aanwijzing weerspiegelt een essentieel facet van zijn psyche. Vaak onbewuste en onderdrukte ervaringen, uit de eigen biografie, die opdagen en zichtbaar worden.

Dit stelt hem in staat om bewust in contact te komen met deze gevoelens, behorend bij de overweldigende ervaringen uit zijn leven. Op het moment dat hij emotioneel contact heeft met zijn eigen gevoelens, kan herkenning en erkenning plaats vinden en vindt een duurzaam veranderingsproces plaats in zijn psyche.

Trauma overlevingsstrategieën verliezen hun geloofwaardigheid (de illusie) en kracht; Ze worden als het ware ontmaskerd of ontgrendeld.

Gezonde mentale structuren krijgen meer ruimte en de gesplitste getraumatiseerde delen worden bevrijd van de innerlijke verbanning en kan er verbinding en integratie ontstaan met de gezonde psyche.

Voorwaarde hiervoor is dat de persoon die therapeutisch aan zichzelf werkt tijdens een opstelling, dit in een voor hem veilige en vertrouwde omgeving doet.  

De coach/therapeut ondersteunt hem in zijn proces en geeft telkens met toestemming van de cliënt terugkoppeling en toetsing van de waarneming, zodat de herstel- en veranderingsprocessen, die heilzaam en relevant zijn, plaats vinden.

Harder & Verder ondersteunt jou graag bij deze diepgaande en tot zelf heling leidende processen. 

                                    Vraag hier voor een ondersteunend gesprek >>>

 

 

“Voor de Ander ben ík de Ander. De blik van de Ander maakt me verantwoordelijk. Wij zijn tegelijkertijd afhankelijk én onafhankelijk” (Emmanuel Levinas)

 

Hieronder een Video met uitleg door Franz Ruppert over de intentie opstelling op basis van IoPT (in het Duits wordt dit de Anliegen-methode genoemd)

Daaronder 4 video's met Vivian Broughton waarin zij (in het Engels) uitleg geeft over:

 1. Wat is Trauma en IoPT?
 2. In gesprek over Trauma (Talking about Trauma)
 3. Het begin, onze start van het leven (Beginnings)
 4. Heling van Trauma (Healing Trauma)
gallery/schema model iopt
gallery/9789058755490-480x600

Voor Informatie en vragen kun je altijd terecht bijHarder & Verder via info@harderenverder.nl. of

                                                Vraag hier voor een ondersteunend gesprek >>>

 

Aanbevolen Literatuur: 

 • Franz Ruppert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Vivian Broughton

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Margriet Wenting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Ien G.M. van der Pol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gallery/2017-03-19 12.37.27
gallery/1001004010202374
gallery/9200000100348802
gallery/9200000113157710
gallery/9200000079416676
gallery/9200000115921167
gallery/9200000096120099
gallery/9200000096120099 (1)
gallery/9200000109919994
gallery/9200000109919994 (1)
gallery/9200000030730342

Aart Harder heeft bijgedragen aan het boek ‘Blootgelegd, geeft trauma een gezicht’ van Marijke Kolk en Margriet Wentink (Uitgeverij Blooming - 2019) over verschillende traumatische gebeurtenissen die mensen hebben meegemaakt in hun leven, wat voor impact dat heeft en hoe zij met hun leven verder zijn gegaan.

Aart is één van de geïnterviewden, omdat hijhet belangrijk vind dat trauma een gezicht krijgt en dat afstand houden niet nodig is. Vaak heeft dit afstand houden met eigen (onbewust) onvermogen te maken. Dit laatste voor jezelf mogen onderkennen en er mee omgaan is een heel waardevol proces. Het is een prachtig boek geworden!  Aanrader.

gallery/9789058755490-480x600
gallery/9783466347438_sample_pagina_01